Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2020

17:29 | 11/08/2020

Chia sẻ

Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank)

Đầu tháng 8/2020, biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long được điều chỉnh giảm tại đa số các kì hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 7,4%/năm, dành cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online có kì hạn 15 tháng đến 36 tháng.

Tháng 8 này, lãi suất Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) có sự điều chỉnh giảm tại đa số các kì hạn so với đầu tháng 7. Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì dao động trong khoảng từ 3,75%/năm - 7,3%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng. Ngoài ra, các khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cùng được giữ nguyên mức lãi suất là 0,2%/năm.

Cụ thể hơn, đối với khoản tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt có mức lãi suất huy động là 3,75%/năm và 3,95%/năm, tương ứng có cùng mức giảm là 0,3 điểm %.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cũng đồng loạt giảm 0,1 điểm % đối với các kì hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đều cùng ấn định ở mức là 4,15%/năm.

Đáng chú ý, các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được giữ nguyên lãi suất áp dụng ở mức là 6,6%/năm.

Tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng, Ngân hàng Kiên Long huy động lãi suất lần lượt là 7,1%/năm và 7,3%/năm, tương ứng cùng giảm 0,2 điểm % cho mỗi kì hạn. Kì hạn 15 tháng được điều chỉnh giảm tới 0,4 điểm % lãi suất xuống còn niêm yết ở mức là 7,3%/năm.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền gửi kì hạn 18 tháng đến 60 tháng, Ngân hàng Kiên Long đồng loạt qui định mức lãi suất là 7,2%/năm. Trong đó, kì hạn 18 tháng và 24 tháng được giảm tới 0,5 điểm % còn nhóm kì hạn 36 tháng và 60 tháng giảm 0,3 điểm %.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, mức lãi suất áp dụng tại Kienlongbank là 0,2%/năm, không đổi so với thời điểm đầu tháng trước.

Biểu lãi suất tiết kiệm thường Ngân hàng Kiên Long cập nhật 11/8/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Kienlongbank

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Kienlongbank trong tháng 8 này cũng tiếp tục triển khai mở rộng sản phẩm tiết kiệm trực tuyến cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Mức lãi suất áp dụng dưới hình thức tiết kiệm này thường cao hơn từ 0,1 đến 0,4%/năm so với tiền gửi thông thường tại một số kì hạn.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất được áp dụng dưới hình thức tiết kiệm trực tuyến là 7,4%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Kienlongbank hiện nay. 

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất ngày 11/8/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Kienlongbank


Quỳnh Hương