Tài chính

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2020

15:09 | 09/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Trong tháng 7/2020, lãi suất ngân hàng TPBank có sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng 6. Mức lãi suất cao nhất là 7%/năm được áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm LiveBank tại các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Đầu tháng 7/2020, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn so với hồi cuối tháng 6.

Cụ thể, đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, trả lãi cuối kì, lãi suất huy động trong phạm vi từ 0,2% đến 6,9%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1, 2 và 3 tuần được huy động với cùng mức lãi suất 0,2%/năm, giữ nguyên so với tháng trước. Ngược lại, với kì hạn 1, 2 và 3 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 3,85%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Kì hạn 6 tháng được ngân hàng TPBank niêm yết ở mức là 5,6%/năm, giảm tới 0,8 điểm %. Còn với các khoản tiền gửi tại kì hạn 9 tháng được ấn định lãi suất là 6,2%/năm, tương ứng giảm 0,7 điểm %.

Đối với tiền gửi kì hạn 18 tháng và 36 tháng được đồng loạt qui định mức lãi suất là 6,8%/năm, giảm 0,6 điểm %. Ngoài ra, các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kì tại kì hạn 364 ngày còn được ngân hàng TPBank áp dụng lãi suất là 6,2%/năm, giảm 0,7 điểm % so với đầu tháng 6.

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân cập nhật ngày 9/7

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: TPBank.

Ngoài sản phẩm tiền gửi nhận lãi cuối kì, TPBank cũng triển khai các sản phẩm khác như Tiết kiệm online, sản phẩm LiveBank, Tài khoản Tài Lộc…

Đối với sản phẩm Tiết kiệm online, biểu lãi suất áp dụng cao hơn tiền gửi thông thường từ 0,1 đến 0,4 điểm % tại một số kì hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất mà TPBank áp dụng cho sản phẩm này là 6,9%/năm dành cho kì hạn gửi 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Tại sản phẩm LiveBank, biểu lãi suất cũng được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với tháng trước, trừ các kì hạn ngắn dưới 1 tháng. Tuy nhiên, lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên vẫn được huy động cao hơn sản phẩm tiết kiệm thông thường từ 0,1 đến 0,55 điểm %. Trong đó, lãi suất cao nhất là 7%/năm, áp dụng cho tiền gửi tại các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm LiveBank tại ngân hàng TPBank cập nhật ngày 9/7/2020

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: TPBank.

TPBank cũng cho biết ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất công bố đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước qui định theo từng kì hạn.

Khách hàng gửi tiền tại TPBank khi có nhu cầu tất toán khoản tiết kiệm trước hạn, lãi suất áp dụng là không kì hạn, có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.

Với tiền gửi không kì hạn, TPBank áp dụng mức lãi suất là 0,1%/năm, được giữ nguyên so với biểu lãi suất đầu tháng 6.

Quỳnh Hương