Tài chính

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân (NCB) tháng 7/2020: Cao nhất lên đến 7,9%/năm

11:35 | 09/07/2020

Chia sẻ

Tháng 7, ngân hàng Quốc Dân tiếp tục điều chỉnh lãi suất ở nhiều kì hạn. Biểu lãi suất tiết kiệm sau khi điều chỉnh dao động trong phạm vi 4,25% - 7,9%/năm.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) mới đây đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất, trong đó có điều chỉnh cả tăng và giảm lãi suất ở nhiều kì hạn gửi. Phạm vi lãi suất ngân hàng nằm trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,9%/năm, tùy thuộc vào kì hạn gửi từ 1 đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng được nâng 0,25 điểm % lên 4,25%/năm, cùng với đó tại kì hạn 2 tháng cũng tăng 0,15 điểm %, hưởng lãi suất cùng mức 4,25%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động tại kì hạn 3, 4 và 5 tháng lại được điều chỉnh giảm 0,05 điểm %, về cùng mức 4,25%/năm với kì hạn 1 và 2 tháng.

Từ kì hạn 6 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng Quốc Dân áp dụng cao hơn rõ rệt so với các kì hạn trước đó.

Cụ thể, khi gửi tiền tại kì hạn 6 tháng và 7 tháng, Ngân hàng Quốc Dân áp dụng cùng mức lãi suất 7,25%/năm. Tuy nhiên lãi suất tại 2 kì hạn này đã được điều chỉnh giảm lần lượt 0,25 và 0,15 điểm % ở mỗi kì hạn.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 8 tháng là 7,3%/năm, giảm 0,15 điểm % so với tháng trước; kì hạn 9 tháng hưởng lãi suất 7,35%/năm, giảm 0,1 điểm %; kì hạn 10 tháng hưởng lãi suất 7,4%/năm, giảm 0,1 điểm %; kì hạn 11 tháng giảm nhẹ 0,05 điểm % xuống 7,45%/năm.

Tại nhóm kì hạn 12, 13 và 15 tháng, cùng được điều chỉnh giảm 0,3 điểm, lãi suất tiết kiệm tương ứng lần lượt là 7,5%/năm, 7,6%/năm và 7,8%/năm.

Từ kì hạn 18 đến 36 tháng được áp dụng chung mức lãi suất 7,9%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng Quốc Dân cao nhất được áp dụng tại thời điểm này.

Tiền gửi tại kì hạn dài nhất 60 tháng được hưởng lãi suất 7,3%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân cho khách hàng cá nhân tháng 7/2020

 

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

0,1

01 Tuần

0,1

 

 

 

 

 

02 Tuần

0,1

 

 

 

 

 

01 Tháng

4,25

 

 

 

 

4,23

02 Tháng

4,25

4,24

 

 

 

4,22

03 Tháng

4,25

4,23

 

 

 

4,2

04 Tháng

4,25

4,22

 

 

 

4,19

05 Tháng

4,25

4,22

 

 

 

4,17

06 Tháng

7,25

7,14

7,18

 

 

6,99

07 Tháng

7,25

7,12

 

 

 

6,95

08 Tháng

7,3

7,14

 

 

 

6,96

09 Tháng

7,35

7,17

7,21

 

 

6,96

10 Tháng

7,4

7,2

 

 

 

6,97

11 Tháng

7,45

7,22

 

 

 

6,97

12 Tháng

7,5

7,25

7,29

7,36

 

6,97

13 Tháng

7,6

7,32

 

 

 

7,02

15 Tháng

7,8

7,46

7,51

 

 

7,1

18 Tháng

7,9

7,48

7,53

7,61

 

7,06

24 Tháng

7,9

7,35

7,4

7,47

7,61

6,82

30 Tháng

7,9

7,23

7,27

7,34

 

6,59

36 Tháng

7,9

7,11

7,15

7,22

7,35

6,38

60 Tháng

7,3

6,23

6,27

6,32

6,42

5,34

 Nguồn: Ngân hàng Quốc Dân (NCB)

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì, Ngân hàng Quốc Dân còn triển khai đa dạng các phương thức lĩnh lãi khác như: 1 tháng (4,22% - 7,48%/năm), 3 tháng (7,18% - 7,53%/năm), 6 tháng (6,32% - 7,61%/năm), 12 tháng (6,42% - 7,61%/năm) và lĩnh lãi đầu kì (4,17% - 7,1%/năm). 

Lãi suất tiền gửi không kì hạn tại NCB hiện tại đang được áp dụng là 0,1%/năm.

Ngọc Mai