Tài chính

Mặt bằng lãi suất huy động giảm nhẹ tại kì hạn gửi trên 6 tháng

10:17 | 09/07/2020

Chia sẻ

Tính đến ngày 26/6, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng chỉ có sự giảm nhẹ ở các kì hạn trên 6 tháng, lãi suất liên ngân hàng qua đêm xuống mức kỉ lục 0,14%/năm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 26/6, lãi suất huy động của các ngân hàng có sự giảm nhẹ ở các kì hạn 6 tháng đến trên 12 tháng. Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng bằng tiền đồng các kì hạn tuần tiếp tục giảm xuống mức thấp mới.

Theo đó, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng. Đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng dao động từ 4,0 - 4,25%/năm. Tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 4,9 - 6,5%/năm. Tiền gửi kì hạn trên 1 năm có lãi suất dao động từ 6,5 - 7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0 - 9,0%/năm đối với ngắn hạn. Các khoản vay trung và dài hạn dao động từ 9,0-11%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3,0 - 6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0 - 4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2 - 6,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, ngày 26/6, lãi suất liên ngân hàng kì hạn qua đêm giảm còn 0,14%/năm; kì hạn 1 tuần và 2 tuần giảm xuống 0,27%/năm và 0,36%/năm. Lãi liên ngân hàng kì hạn 1 tháng tăng lên 0,86%/năm; kì hạn 3 tháng tăng lên 2,48 %/năm; kì hạn 6 tháng lên mức 3,75%/năm và kì hạn 9 tháng là 4,07%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng các kì hạn tuần tiếp tục giảm, các ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau. Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kì bằng VND đạt xấp xỉ 328.349 tỉ đồng, bình quân 65.670 tỉ đồng/ngày, tăng 9.783 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. 

Doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 125.346 tỉ đồng, bình quân 25.069 tỉ đồng/ngày, giảm 707 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm (61% tổng doanh số giao dịch) và kì hạn 01 tuần (18% tổng doanh số giao dịch).

Lê Huy