Kiến thức Kinh tế

Không có ràng buộc (Free and Clear) là gì?

14:59 | 28/05/2020

Chia sẻ

Free and Clear là một cụm từ lóng mô tả tình huống của một ai đó, khi họ có quyền sở hữu hoàn toàn đối với một tài sản: đó là, tài sản hoàn toàn được thanh toán và không có chủ nợ nào đòi nữa.
Không có ràng buộc (Free and Clear) là gì? - Ảnh 1.

(Hình minh họa: O Florense)

Free and Clear

Khái niệm

Free and Clear tùy vào ngữ cảnh có thể được dịch là không có ràng buộc hoặc không bị hạn chế (bởi).

Free and Clear là một cụm từ lóng mô tả tình huống của một ai đó, khi họ có quyền sở hữu hoàn toàn đối với một tài sản: đó là, tài sản hoàn toàn được thanh toán và không có chủ nợ nào đòi nữa. 

Thuật ngữ này thường được áp dụng cho bất động sản. Nó có thể được nhắc đến khoản thế chấp của một người. Nếu thế chấp của một chủ nhà hoàn toàn được trả hết, và khoản nợ cũng được thu hồi, thì chủ nhà được cho là sở hữu một tài sản nhà đất hoàn toàn không có ràng buộc (free and clear).

Đặc điểm của free and clear

Trong trường hợp nhà hoặc tòa nhà sắp bán, trước khi thỏa thuận có thể đóng, tài sản phải "không có ràng buộc" để người mua biết rằng không có khiếu nại nào trước đó về nó, chẳng hạn như quyền lưu giữ (đại diện cho những khiếu nại về tiền tệ, thường phát sinh từ một vụ kiện) hoặc những trở ngại khác. 

Một công ty xác minh quyền sở hữu có thể được thuê để hỗ trợ các chủ sở hữu tiềm năng đảm bảo rằng, một tài sản có hoàn toàn quyền sở hữu trước khi tiến hành giao dịch. Nếu chủ sở hữu không nắm hoàn toàn quyền sở hữu, có thể có các điều khoản trong thế chấp của họ làm đẩy nhanh việc thanh toán để buộc các khoản nợ phải được xóa trước khi tài sản có thể bị bán. 

Vì nó đồng nghĩa với việc hết nợ, free and clear thường được xem là một điều tích cực. Tuy nhiên, có một số ít sự đánh đổi trong việc sở hữu một tài sản không có ràng buộc.

Ví dụ, có thể có một số sự giảm thuế dựa trên thế chấp nhất định, sẽ không có sẵn cho chủ sở hữu. Mặc dù có thể không có ràng buộc đối với tài sản, nhưng nó vẫn có khả năng có thể bị tịch thu nếu quyền trưng thu được ban hành thành công bởi các chính phủ. 

Thuật ngữ free and clear đôi khi có thể được sử dụng để mô tả một loại điều kiện cho vay gia tăng. Một khoản nợ có điều khoản không bị ràng buộc cũng có thể được các công ty sử dụng để nhận thêm nợ theo thời gian mà không phải đối mặt với một số hạn chế nhất định như kiểm tra phát sinh nợ. 

(Theo Investopedia)

Ích Y