|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khoản lỗ gần 5.400 tỷ đồng trong năm 2020 ẩn sau báo cáo tài chính của HAGL

14:15 | 23/02/2021
Chia sẻ
Theo thuyết minh BCTC quý IV/2020, HAGL đã điều chỉnh hồi tố 5.057 tỷ đồng khoản phải thu khó đòi về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Do đó, thực tế từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, HAGL đã lỗ tới 5.376 tỷ đồng thay vì con số lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng như báo cáo nêu.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất gần nhất mà CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) công bố, con số trên báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy trong năm 2020, HAGL đạt 3.085 tỷ đồng doanh thu thuần và tiếp tục báo lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Phan Lê Thành Long, một chuyên gia tài chính kế toán đã chỉ ra thực tế HAGL đã chịu lỗ gần 5.400 tỷ đồng trong năm 2020 thay vì con số 2.175 tỷ đồng như trên.

Cụ thể, trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cho thấy, tính đến ngày 31/12/2020, HAGL đang ôm khoản lỗ lũy kế 5.086 tỷ đồng. Công ty trình bày lại khoản lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 là 4.625 tỷ đồng.

Nhưng trở lại BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, HAGL có lãi lũy kế 290 triệu đồng tại thời điểm cuối năm 2019.

Như vậy, con số lỗ lũy kế từ năm 2019 đến năm 2020 mà HAGL thực sự ghi nhận lên tới 5.376 tỷ đồng.

Khoản lỗ gần 5.400 tỷ đồng trong năm 2020 ẩn sau báo cáo tài chính của HAGL - Ảnh 1.

Khoản lỗ lũy kế sau thuế cuối năm 2019 đã được trình bày lại trong BCTC quý IV/2020 chênh lệnh hàng nghìn tỷ đồng với con số trình bày trong BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019. (Nguồn: BCTC quý IV/2020 của HAGL).

Theo thuyết minh tại BCTC quý IV/2020 của doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc HAGL đã thực hiện điều chỉnh hồi tố các khoản ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu.

Phần tài sản chênh lệch sau hồi tố chính là phần lỗ lũy kế được ghi nhận thêm tại mục lỗ lũy kế năm 2019 nằm trong báo cái tài chính quý IV/2020.

Nguyên nhân là HAGL đã điều chỉnh khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi vào cuối năm 2019 tăng từ 91 tỷ đồng kên 2.210 tỷ đồng; dự phòng dài hạn phải thu khó đòi tăng từ 253 triệu đồng lên 2.939 tỷ đồng.

Khoản lỗ gần 5.400 tỷ đồng trong năm 2020 ẩn sau báo cáo tài chính của HAGL - Ảnh 2.

Thuyết minh chi tiết điều chỉnh hồi tố. (Nguồn: BCTC quý IV/2020 của HAGL).

Theo ông Long, trên thị trường tài chính đang có một xu hướng "Decision economic" – Kinh tế dựa trên các quyết định của chủ thể tham gia: "Câu chuyện đặt ra ở đây, khi HAGL công bố BCTC năm 2019, thị trường đã hành động theo con số lỗ trong năm 2019 rồi.

Nếu trường hợp HAGL trích lập dự phòng phải thu khó đòi ngắn và dài hạn (tổng giá trị tăng thêm 5.057 tỷ đồng) trong năm 2020, thì con số lỗ sau thuế năm vừa qua phải hơn 5.000 tỷ đồng."

Tuy nhiên, việc hồi tố khoản phải thu trên về năm 2019 đã kéo khoản lỗ của HAGL còn 2.175 tỷ đồng thuần túy như báo cáo tài chính quý IV/2020 mà doanh nghiệp đưa ra.

Thu Thủy

[Infographic] Kinh tế vĩ mô quý I/2023 qua các con số
Kinh tế vĩ mô quý I/2023 có phần ảm đạm khi chỉ số tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,23%, CPI tăng 4,18%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm 2,2% trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 6,8%, có 60.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý. Đây là những minh chứng rõ nét cho tình hình khó khăn của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại.