|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Khả năng sụt giá (Downside) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

17:31 | 20/12/2019
Chia sẻ
Khả năng sụt giá (tiếng Anh: Downside) là những biến động giá tiêu cực có thể xảy ra của một chứng khoán, ngành hay thị trường.
https%3A%2F%2Fspecials-images

Hình minh họa. Nguồn: Forbes

Khả năng sụt giá

Khái niệm

Khả năng sụt giá, tiếng Anh gọi là downside.

Khả năng sụt giá là những biến động giá tiêu cực có thể xảy ra của một chứng khoán, ngành hay thị trường.

Ngoài ra, khả năng sụt giá còn được dùng để chỉ tình trạng nền kinh tế, thế hiện những giai đoạn có khả năng xảy ra mà khi đó nền kinh tế ngừng tăng trưởng hoặc tụt dốc.

Hiểu rõ hơn về khả năng sụt giá

Khả năng sụt giá thể hiện một sự đánh giá rằng chứng khoán hay nền kinh tế đang có khả năng trải qua những biến động tiêu cực.

Ví dụ, một người phân tích cổ phiếu có thể dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm đến mức nào vì một vài sự kiện nhất định. Trong khi đó, những nhà kinh tế học cũng có thể dự báo khả năng sụt giá của nền kinh tế một quốc gia bằng cách xem xét những yếu tố như là tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát và mức độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội - GDP.

Ví dụ về khả năng sụt giá

Những biến động giá theo chiều hướng của khả năng sụt giá thường được diễn tả dưới dạng một rủi ro, ví dụ như rủi ro sụt giá của nền kinh tế một quốc gia, hay rủi ro sụt giá của một cổ phiếu vì xu hướng người tiêu dùng thay đổi. Khả năng sụt giá là những biến động tiêu cực tiềm năng, còn rủi ro sụt giá là sự định lượng của biến động tiềm năng ấy.

Ví dụ, một nhà đầu tư trả 100.000$ để mua 1000 cổ phiếu của công ty ABC. Mặc dù khó có khả năng xảy ra, nhưng giá cổ phiếu vẫn có thể giảm về 0$. Nghĩa là lúc này rủi ro sụt giá của khoản đầu tư là 100$ hay 100.000$.

Đây là một ví dụ về cách áp dụng việc tính toán rủi ro sụt giá. Về tổng thể, rủi ro càng cao thì rủi ro sụt giá càng lớn. Với đa số loại tài sản thì khả năng sụt giá là có giới hạn, vì giá của chúng không thể giảm dưới 0$.

Các trường hợp ngoại lệ bao gồm việc bán khống, đây là một chiến lược giao dịch cho phép nhà đầu tư đầu cơ trên sự giảm giá của cổ phiếu hay những loại chứng khoán khác. Nếu giá của loại tài sản mà bạn bán khống tăng thì bạn sẽ mất tiền. Hơn nữa, khả năng sụt giá của bạn về cơ bản là vô tận, vì giá chứng khoán có thể tăng liên tục.

(Theo Investopedia)

Thiên Cơ