Doanh nghiệp

Hóa chất Đức Giang lãi kỷ lục năm 2020, EPS đạt 5.728 đồng

08:01 | 21/01/2021

Chia sẻ

Năm 2020, Hóa chất Đức Giang ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ trước tới nay với khoản lợi nhuận trước thuế cán mốc 1.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 1.584 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng 6%, đạt 1.203 tỷ đồng nên biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 22% lên 24%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nên lợi nhuận sau thuế của công ty được đẩy lên 243 tỷ đồng, tăng 40% so với quý IV/2019.

Hóa chất Đức Giang lãi lớn gần 1.000 tỷ, hơn gấp rưỡi năm 2019 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang. (Nguồn: BCTC quý IV/2020 của DGC)

Lũy kế năm 2020, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 6.236 tỷ đồng doanh thu và 948 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 23% và 66% so với năm 2019. Đây đồng thời là kết quả kinh doanh cao nhất kể từ trước tới nay.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng. Như vậy, Hóa chất Đức Giang đã vượt 58% kế hoạch lãi sau thuế.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang ghi nhận hơn 5.873 tỷ đồng, tăng hơn 1.152 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó mức tăng hầu hết đến từ khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc 3 - 12 tháng. Tổng tiền và tiền gửi có kỳ hạn xấp xỉ 1.900 tỷ đồng và chiếm gần 1/3 tổng tài sản.

Tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm, chiếm 26% tài sản.

Trong kỳ, công ty cũng dành ra 179 tỷ đồng cho chi phí xây dựng cơ bản gồm dự án mỏ quặng apatit, dự án Nghi Sơn và các công trình khác.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty đã vượt mốc 1.800 tỷ đồng, tăng 536 tỷ đồng và bằng 31% tổng nguồn vốn. Trong đó, phần lớn là nợ đi vay ngắn hạn với gần 1.149 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm.

Minh Hằng