|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hé lộ kết quả kinh doanh nhiều chi nhánh Agribank trong 6 tháng đầu năm

12:13 | 18/07/2019
Chia sẻ
Hoạt động kinh doanh của Agribank tại các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Tây Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang đều ghi nhận những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.
Hé lộ kết quả kinh doanh Agribank trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Agribank).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của một số chi nhánh với nhiều chuyển biến tích cực trong các chỉ tiêu hoạt động.

Agribank Chi nhánh Bắc Ninh

Theo đó, tại Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh các chỉ tiêu kinh doanh khác cơ bản đều đạt tiến độ kế hoạch. 

Tính đến 30/6, tổng dư nợ đạt 12.347 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 7.507 tỉ đồng, chiếm 61%/tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt 14.065 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu thấp chỉ ở mức 0,28%.

Agribank Chi nhánh Thanh Hoá

Ở chi nhánh Thanh Hóa, hầu hết chỉ tiêu kinh doanh đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kì năm trước. Cụ thể, tổng nguồn vốn đạt 14.741 tỉ đồng, tăng 1.128 tỉ đồng so với đầu năm (tương đương tăng 8,3%) và đạt 54,3% kế hoạch.

Tổng dư nợ ở mức 17.104 tỉ đồng, tăng 1.086 tỉ đồng so với đầu năm (tăng trưởng 6,8%) và đạt 85,4% kế hoạch. Doanh thu dịch vụ 52 tỉ đồng, tăng 5,7 tỉ đồng so cùng kì, đạt 48,3% kế hoạch. Chênh lệch thu – chi chưa tính lương đạt 60% kế hoạch năm 2019.

Cùng với đó, tỉ lệ nợ xấu nội bảng trên tổng dư nợ chỉ chiếm 0,03%. Thu nợ đã xử lí rủi ro đạt 32 tỉ đồng, bằng 115% kế hoạch.

Agribank Chi nhánh Long An

Tại chi nhánh Long An, tính đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động đạt 20.148 tỉ đồng, thực hiện 93,6% kế hoạch năm 2019 và chiếm 32% thị phần nguồn vốn trong tỉnh. So với đầu năm 2019, tổng nguồn vốn của chi nhánh tăng 1.056 tỉ đồng (tương đương 5,5%) nhưng thấp hơn cùng kì năm 2018 (tăng 11,3%). 

Tổng dư nợ cho vay đạt 19.893 tỉ đồng, tăng 1.565 tỉ đồng (tương đương 8,54%) so với đầu năm cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2018 (tăng 6,72%) và đạt 99,9% kế hoạch năm.

Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ chỉ ở mức 0,07%, thấp hơn định hướng của Trụ sở chính giao (0,25%). Doanh thu phí dịch vụ đến 30/6 đạt 26,8 tỉ đồng, đạt 43,9% kế hoạch năm 2019. Tài chính đạt 44,7% kế hoạch năm.

Agribank Chi nhánh Hậu Giang

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 tại chi nhánh Hậu Giang cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực hơn so với cùng kì năm 2018.

Cụ thể, tính đến 30/6, tăng trưởng nguồn vốn huy động ở mức 8%, đạt 72,3% so kế hoạch năm. Dư nợ cho vay tăng trưởng g 6,4%, đạt 79,3% so kế hoạch năm. Thu dịch vụ đạt 52% so với kế hoạch năm. 

Tỉ lệ nợ xấu nằm trong mức cho phép của Trụ sở chính, thu nợ sau xử lí đạt 46,6%. Kết quả tài chính đạt 58% so kế hoạch năm.

Agribank Chi nhánh Tiền Giang

Tại Tiền Giang, đến cuối quí II, tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh tăng 1.719 tỉ đồng, tăng trưởng đạt 8,9% so với thời điểm 31/12/2018 và chiếm 34,6% thị phần huy động vốn trên địa bàn.

Tổng dư nợ cho vay (qui đổi theo VND) tăng 689 tỉ đồng, tăng trưởng đạt 5,8% và chiếm 25,4% thị phần cho vay trên địa bàn.

Doanh thu dịch vụ 6 tháng năm 2019 của Agribank Tiền Giang đạt 47,4% kế hoạch năm và tăng 35,7% so với cùng kì năm trước. So với cùng kì năm trước, hầu hết các nhóm dịch vụ đều tăng trưởng cao.

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An

Tính đến 30/6, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 6.897 tỉ đồng, tăng 713 tỉ đồng so với đầu năm (tăng trưởng 11,5%) và bằng 139% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay đạt 6.834 tỉ đồng, tăng 348 tỉ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 5,4%) và đạt 99% kế hoạch.

Doanh thu dịch vụ thực hiện trên 17,3 tỷ đồng, đạt và vượt tiến độ kế hoạch năm 2019 (50,7%). Kết quả tài chính đạt 54,4% so với kế hoạch năm 2019…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Agribank Tây Nghệ An cũng cho biết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của chi nhánh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động tín dụng tăng trưởng thấp, cơ cấu thu dịch vụ giữa các nhóm và kết quả đạt được giữa các đơn vị không đồng đều…

Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Tại chi nhánh Thừa Thiên Huế, tổng nguồn vốn huy động bằng nội tệ và ngoại tệ tăng trưởng 9,2% trong 6 tháng đầu năm, đạt 57% kế hoạch năm 2019, chiếm 19,8% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. 

Tổng dư nợ tăng 5,4%, đạt 97,9% chỉ tiêu kế hoạch quý II/2019, đạt 40% kế hoạch năm 2019 và chiếm tỉ trọng 16,6% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Đối với tình hình kinh doanh chung của cả hệ thống, mặc dù chưa công bố kết quả bán niên nhưng trong một thông cáo mới đây Agribank cho biết, trong những tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng, các tỉ lệ an toàn hoạt động đáp ứng qui định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm ước đạt 4.100 tỉ đồng, đạt 41% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu. Tính đến 30/4/2019, tổng qui mô tín dụng và đầu tư đạt 1,23 triệu tỉ đồng; nguồn vốn huy động đạt 1,217 triệu tỉ đồng.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh, tăng 22,8% so với cùng kì năm 2018. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng tiếp tục được kiểm soát có hiệu quả ở mức dưới 2%.

Năm 2019, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng đạt mức tối thiểu 10.000 tỉ đồng, tổng tài sản tăng từ 10% đến 13% so với cuối năm 2018. Tổng tài sản dự kiến sẽ vượt 1,4 triệu tỉ đồng với tăng trưởng nguồn vốn huy động từ thị trường 1 từ 13% đến 15% so với năm 2018. 

Về dư nợ cho vay, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng từ 11% đến 14%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ lệ 65-70%/tổng dư nợ nền kinh tế. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng năm 2019 dự kiến dưới 3% (tỉ lệ nợ xấu nội bảng cuối năm 2018 là 1,51%). 

Đồng thời, Agribank cũng lên kế hoạch tăng cường, nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quốc Thụy