|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hạn ngạch thuế quan đấu giá đường nhập khẩu năm 2022 là 113.000 tấn

11:09 | 29/08/2022
Chia sẻ
Trong 113.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 có 79.000 tấn đường thô và 34.000 tấn đường tinh luyện.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1649 về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022. 

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là 113.000 tấn, gồm 79.000 tấn đường thô và 34.000 tấn đường tinh luyện. 

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022 vào tháng 9/2022.

Trước đó, tại Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, tổng số đường trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được đưa ra đấu giá là 108.000 tấn, trong đó, đường thô là 76.000 tấn; đường tinh luyện là 32.000 tấn. 

Kết quả có 2 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 21.000 tấn; có 5 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 76.000 tấn.