|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

DRH Holdings lãi hơn 11 tỷ đồng trong quý IV/2020

12:04 | 21/01/2021
Chia sẻ
Tính riêng quý IV/2020, DRH Holdings ghi nhận LNST giảm 64% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2020, doanh thu thuần và LNST của DRH lần lượt giảm 79% và 13% so với năm 2019.

CTCP DRH Holdings (Mã: DRH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu mảng bất động sản giảm mạnh từ gần 329 tỷ đồng về gần 17 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng giảm mạnh từ gần 286 tỷ đồng về hơn 14 tỷ đồng kéo theo lãi gộp DRH đạt gần 3 tỷ đồng, giảm mạnh 94% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ hơn 39 triệu đồng lên hơn 8 tỷ đồng (chủ yếu là lãi đầu tư chứng khoán), chi phí bán hàng giảm mạnh về còn hơn 1 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 17% và 127%.

Kết quả, doanh nghiệp lãi sau thuế hơn 11 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2019. Theo giải trình của doanh nghiệp, lãi quý IV giảm do doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận từ công ty liên kết giảm.

Tính chung cả năm 2020, doanh thu thuần và LNST của DRH lần lượt giảm 79% và 13% so với năm trước, đạt gần 78 tỷ đồng và gần 48 tỷ đồng. 

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

DRH Holdings lãi hơn 11 tỷ đồng trong quý IV/2020 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2020 của DRH Holdings. (Đvt: Tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DRH gần 2.486 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng nhẹ từ 37 tỷ lên hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Hàng tồn kho ghi nhận gần 827 tỷ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang.

Tại thời điểm cuối kỳ, các khoản phải thu của doanh nghiệp chiếm hơn 749 tỷ đồng trong tổng tài sản, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Tính đến cuối năm, nợ phải trả của DRH hơn 1.637 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn giảm từ 907 tỷ đồng về 709 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay hơn 410 tỷ đồng, công ty không còn khoản vay dài hạn.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp âm gần 233 tỷ, trong khi con số cùng kỳ năm 2019 là 269 tỷ đồng.

Tháng 10/2020 vừa qua, HĐQT DRH Holdings thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với tổng số tiền 250 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn và đầu tư vào các dự án Symbio Garden, Aurora, Lạc Việt và đầu tư thêm một khu dân cư mới.

Hà Lê