|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phát Đạt lãi hơn 1.219 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2020

06:30 | 21/01/2021
Chia sẻ
Năm 2020, Phát Đạt ghi nhận 3.910 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1.219 tỷ đồng LNST, đều hoàn thành trên 100% kế hoạch năm.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 1.412 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019. Nguồn thu chủ yếu đến từ bán đất nền và ghi nhận thêm hơn 3 tỷ đồng từ cung cấp hàng hóa bất động sản.

Riêng mảng tài chính, doanh thu trong kỳ giảm 21% còn gần 4 tỷ đồng.Trong khi, công ty phát sinh thêm gần 14 tỷ đồng chi phí chủ yếu là lãi vay.

Sau khi trừ đi gần 28 tỷ đồng chi phí bán hàng (giảm 50%) và hơn 45 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 64%), Phát Đạt lãi trước thuế hơn 636 tỷ đồng trong quý IV, tăng 6%. LNST đạt hơn 501 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Phát Đạt lãi hơn 1.219 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2020 của Phát Đạt. (Đvt: Tỷ đồng).

Tính chung cả năm 2020, doanh thu thuần và LNST của Phát Đạt lần lượt tăng 15% và 40% so với năm trước, đạt 3.910 tỷ đồng và hơn 1.219 tỷ đồng.

Năm 2020, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.789 tỷ đồng và LNST đạt 1.200 tỷ đồng,  lần lượt tăng 11% và 37% so với kết quả đạt được ở năm 2019. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành trên 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Phát Đạt lãi hơn 1.219 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2020 - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 của Phát Đạt. (Đvt: Tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Phát Đạt hơn 15.591 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt của doanh nghiệp giảm mạnh từ 646 tỷ đồng ở đầu kỳ về 47 tỷ đồng cuối kỳ.

Hàng tồn kho của Phát Đạt tăng 16%, chiếm hơn một nửa tổng tài sản với 9.308 tỷ đồng. Ba dự án có giá trị tồn kho lớn nhất là The EverRich 2 (River City) hơn 3.603 tỷ đồng; Khu du lịch Bến Thành - Long Hải gần 1.988 tỷ đồng và Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội 1.451 tỷ đồng.

Riêng tại dự án The EverRich 2, vào thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm, Phát Đạt đang trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu theo quy định để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại của dự án theo hợp đồng đã ký kết với Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Tại Khu du lịch Bến Thành - Long Hải, dự án chủ yếu bao gồm tiền bồi thường đất, tiền sử dụng đất đã nộp, chi phí thiết kế, san lấp mặt bằng và chi phí xây dựng.

Còn Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội (phân khu 2, phân khu 4, phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội) chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất đã nộp, chi phí thiết kế, tư vấn, khảo sát, xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phí lãi vay.

Ngoài ra, Phát Đạt còn gần 886 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại 4 dự án. Trong đó, doanh nghiệp không còn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang tại dự án Khu đất số 1, Ngô Mây (Bình Định); Khu du lịch sinh thái Đoàn Ánh Dương và đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hàm Ninh.

Tính đến cuối năm 2020, tổng quỹ đất của công ty đạt hơn 442 ha, chủ yếu ở miền Trung, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM.

Tại thời điểm cuối kỳ, các khoản phải thu của Phát Đạt chiếm gần 2.513 tỷ đồng trong tổng tài sản, giảm 23% so với đầu năm.

Tính đến cuối năm, nợ phải trả của Phát Đạt hơn 10.398 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn tăng từ 623 tỷ đồng đầu năm lên 1.300 tỷ đồng. Tổng dư nợ đi vay chiếm 18%, ghi nhận hơn 1.898 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong quý có sự cải thiện, tăng mạnh từ 666 tỷ đồng cùng kỳ lên 2.048 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 301 tỷ đồng.

Hà Lê

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt: Mới chỉ có các biện pháp hỗ trợ từ 'bên ngoài' mà chưa có biện pháp 'tự thân', dễ sinh tâm lý ỷ lại
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Các TCTD mới chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ NHNN) trong trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt mà chưa có những biện pháp “tự thân” của TCTD, điều này dễ sinh tâm lý ỷ lại.