|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đánh giá lại Sun City sau thâu tóm, Novaland ghi nhận lãi tài chính trên 500 tỷ đồng

12:50 | 30/07/2018
Chia sẻ
Quý II lợi nhuận Novaland tăng trưởng mạnh 43%, đi kèm với đó, quy mô tài sản của Công ty cũng tăng đáng kể thêm gần 9.300 tỷ đồng.

Lãi "khủng" trong quý II

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland – Mã: NVL) vừa báo doanh thu quý II đạt 2.383 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp ở mức 36%.

danh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dong
Novaland báo doanh thu tăng mạnh trong quý II

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ lên 777 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng gấp rưỡi lên 451 tỷ đồng (72% trong số đó là chi phí lãi vay). Cùng với đà tăng của doanh thu, chi phí bán hàng tăng 53% lên 75 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37% còn 185 tỷ đồng.

Trong quý II, Novaland báo lãi sau thuế 617 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng sản phẩm bàn giao các sản phẩm bất động sản từ các dự án hoàn thành trong quý II năm nay cao hơn so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Novaland đạt tổng doanh thu 4.329 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 745 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và giảm 12%.

danh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dong
Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm của NVL có đóng góp lớn từ lợi thế thương mại của dự án Sun City

Tăng đầu tư

Kết thúc ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 58.756 tỷ đồng, tăng thêm gần 9.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng thêm 2.200 tỷ đồng; ngược lại đầu tư nắm giữ ngắn hạn là tiền gửi giảm 400 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn tăng mạnh thêm 3.250 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu khác. Đáng chú ý là khoản mục đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp trên 3.300 tỷ đồng. Đây là khoản tiền đặt cọc để mua cổ phần các công ty mà Novaland đang đầu tư, khoản tiền này sẽ được chuyển sang như một khoản đầu tư vào công ty con, liên kết khi công ty hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Hàng tồn kho tăng thêm 4.320 tỷ đồng, đạt tổng 31.450 tỷ vào cuối kỳ, chiếm hơn một nửa tổng tài sản công ty này. Các dự án không được Novaland tiết lộ cụ thể trong báo cáo tài chính. Tại ngày 30/6, giá trị tồn kho được dùng làm tài sản đảm bảo khoản vay của công ty là 5.900 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, bất động sản đầu tư trong kỳ tăng thêm 500 tỷ đồng do chuyển sang từ hàng tồn kho; trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 600 tỷ.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ tăng thêm 5.000 tỷ đồng, đạt 41.290 tỷ, gấp 2,4 lần vốn chủ. Trong đó, vay ngắn hạn 9.130 tỷ đồng, vay dài hạn 13.075 tỷ đồng. Đáng chú ý, thuế thu nhập hoãn lại phải trả cũng đã tăng lên 2.144 tỷ, tăng thêm gần 500 tỷ đồng.

danh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dongdanh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dong

danh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dong
Chi tiết các khoản vay của Novaland, 6 tháng đầu năm công ty vay thêm của Credit Suisse AG 1.060 tỷ đồng

Đánh giá lợi thế thương mại dự án Sun City hơn 500 tỷ đồng

Trong quý II, Novaland đã hoàn tất một vài giao dịch lớn; cụ thể ngày 8/5, công ty mua lại 99,81% Vương Gia với giá phí 1.080 tỷ đồng. Qua đó, Novaland cũng đồng thời kiểm soát Phúc Bình và Sun City cho Vương Gia nắm giữ 97,95% Phúc Bình và Phúc Bình lại nắm 49,97% vốn tại Sun City. Trước đó Novaland cũng đã sở hữu 49% Sun City.

Đối với thương vụ này, Novaland đánh giá lợi thế thương mại 506 tỷ đồng, phát sinh do việc hợp nhất và tính kinh tế theo quy mô dự kiến thu được từ việc kết hợp hoạt động của Novaland và nhóm công ty Vương Gia, Phúc Bình, Sun City.

Ngày 11/5, Novaland hoàn tất việc mua 99,98% lợi ích tại Phú trí với tổng giá phí 1.125 tỷ đồng. Với khoản đầu tư này, NVL đánh giá lợi tế thương mại 69 tỷ đồng.

Hai thương vụ nói trên khiến cho lợi thế thương mại của Novaland trong nửa đầu năm tăng thêm hơn 420 tỷ, đạt 2.830 tỷ đồng.

danh gia lai sun city sau thau tom novaland ghi nhan lai tai chinh tren 500 ty dong
Lợi thế thương mại của Novaland tính đến 30/6

Xem thêm

Bạch Mộc