Doanh nghiệp

Vicem lãi sau thuế 953 tỷ đồng nửa đầu năm 2018

10:48 | 18/09/2018

Chia sẻ

Nửa đầu năm 2018, Vicem lãi sau thuế 953 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ năm ngoái. 

6 tháng đầu năm, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đạt doanh thu thuần 13.411 tỷ đồng, biên lãi gộp ở mức 17,6%.

Doanh thu tài chính tăng hơn 3 lần lên 97 tỷ đồng, chi phí tài chính dù giảm nhưng vẫn ở mức rất cao gần 500 tỷ đồng (chủ yếu là lãi vay).

Lãi trong công ty liên kết 277 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 536 tỷ đồng và 484 tỷ đồng. Kết quả, Vicem lãi sau thuế 953 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản công ty thời điểm cuối tháng 6 đạt 43.444 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi khoảng 2.565 tỷ đồng; hàng tồn kho 4.172 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản phải kể đến tài sản cố định 25.208 tỷ đồng; đầu tư tài chính 4.440 tỷ đồng…

Nợ phải trả cuối kỳ 22.960 tỷ đồng, gấp 1,12 lần vốn chủ; trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn gần 16.400 tỷ đồng (chiếm 71% nợ phải trả).

Trong đó các khoản vay ngắn hạn lớn gồm có 3.381 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 2.391 tỷ đồng; ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) trên 571 tỷ đồng. Vay từ các đối tượng khác, có Tổng Công ty Sông Đà 977 tỷ đồng trong ngắn hạn.

Đối với các khoản vay dài hạn, Vicem vay các ngân hàng 6.760 tỷ đồng, tuy nhiên có 1.833 tỷ đồng đã đến hạn trả; vay tổ chức khác 1.909 tỷ đồng có 1.046 tỷ đồng đến hạn trả (hầu hết hợp đồng thông qua Tổng Công ty Sông Đà).

Xem thêm

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng