Doanh nghiệp

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của EVN tiếp tục giảm xuống còn 0,63%

06:30 | 28/09/2018

Chia sẻ

Mặc dù đạt tổng doanh thu gần 162.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tuy nhiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ lãi vỏn vẹn 1.018 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu ở mức 0,63%. 

6 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt tổng doanh thu 161.619 tỷ đồng, tăng 20.831 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp 11,9%.

Doanh thu tài chính giảm 34% còn 2.432 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 12% lên 11.901 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu từ công ty liên doanh liên kết của EVN tăng gần 13 lần, đạt 141 tỷ đồng.

Các loại chi phí hoạt động trong kỳ như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng so với năm 2017, lần lượt ở mức 2.937 tỷ đồng và 5.306 tỷ đồng.

Chi phí đội cùng với việc phải đóng thuế cao hơn khiến cho lợi nhuận sau thuế của EVN giảm còn 1.018 tỷ đồng, giảm 31%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu chỉ đạt 0,63%, thấp hơn so với con số 1% cùng kỳ năm ngoái.

ty suat loi nhuan tren doanh thu cua evn tiep tuc giam xuong con 063

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của EVN đạt 702.243 tỷ đồng; trong đó tiền mặt và tiền gửi giá trị 72.893 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho 21.262 tỷ đồng (tăng thêm 20% so với đầu năm). Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định, giá trị cuối kỳ đạt 504.333 tỷ đồng; tài sản đầu tư vào đơn vị khác 5.548 tỷ đồng. Giá trị xây dựng dở dang cuối kỳ đạt 59.744 tỷ đồng, giảm 32% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 487.732 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, vay nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn tổng cộng 397.467 tỷ đồng (tương đương 56,6% tổng giá trị tài sản).

Xem thêm

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng