Doanh nghiệp

47 DNNN đạt gần 66.700 tỉ đồng lãi phát sinh trước thuế trong nửa năm, giảm gần 60%

16:42 | 20/11/2018

Chia sẻ

Nửa đầu năm nay, lãi phát sinh trước thuế của 47 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 68.668 tỉ đồng, giảm 59% so với cùng kì và bằng 71% kế hoạch năm 2018.

Theo báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình cơ cấu lại, các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Bộ Tài Chính, năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu tại 583 DNNN là 1.398.183 tỉ đồng. Tổng tài sản đạt 3.053.547 tỉ đồng.

47 dnnn dat gan 66700 ti dong lai phat sinh truoc thue trong nua nam giam gan 60
Lãi phát sinh trước thuế của DNNN trong 6 tháng/2018 đạt 68.668 tỉ đồng.

Tổng doanh thu đạt 1.515.821 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế 139.658 tỉ đồng; Tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp là 251.845 tỉ đồng.

Đến năm 2017, theo báo cáo của 526 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì tổng vốn chủ sở hữu tại các DNNN là 1.326.699 tỉ đồng, giảm 5,1% so với năm trước. Tổng tài sản là 3.001.117 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì.

Tổng doanh thu đạt 1.598.742 tỉ đồng, tăng 5,5% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế đạt 167.039 tỉ đồng, tăng 19,6%. Tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp là 219.468 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm, tổng doanh thu của 47 doanh nghiệp nhà nước là 691.508 tỉ đồng, giảm 58% và bằng 70% kế hoạch năm.

Lãi phát sinh trước thuế 68.668 tỉ đồng, giảm 59% và bằng 71% kế hoạch năm

Thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách đạt 102.357 tỉ đồng, bằng 71% kế hoạch năm.

Theo Bộ Tài Chính, việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các DNNN còn thiếu tính dự báo, thiếu sự liên kết để đáp ứng yêu cầu phát triển chung.

Cơ chế quản trị DNNN chậm được đổi mới, chưa phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tính công khai, minh bạch còn hạn chế.

Mặt khác, trách nhiệm của người quản lý DNNN chưa rõ ràng; công tác cán bộ, chính sách tiền lương, thưởng của DNNN còn chưa gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, chưa có tác động khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.

Cơ chế quản lý, giám sát và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chưa rõ ràng và phù hợp....

Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN chưa đầy đủ.

Xem thêm

Theo Kinh tế & Tiêu dùng