Doanh nghiệp

Đẩy mạnh bán hàng tồn, doanh thu Vinacomin tăng thêm 10.830 tỷ đồng sau 6 tháng

16:34 | 27/09/2018

Chia sẻ

Doanh thu 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) tăng 10.830 tỷ đồng do bán thành phẩm hàng tồn kho. 

6 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin – TKV) đạt doanh thu thuần 50.769 tỷ đồng; tăng thêm 10.830 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống còn 19,56%.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu được đóng góp từ mảng kinh doanh than, tăng hơn 6.400 tỷ đồng so với năm 2017; ngoài ra kinh doanh khoáng sản cũng đóng góp mức tăng gần 3.700 tỷ đồng.

day manh ban hang ton doanh thu vinacomin tang them 10830 ty dong sau 6 thang

Cơ cấu hàng tồn kho cho thấy thành phẩm tính đến 30/6/2018 giảm mạnh so với hồi đầu năm, việc bán thành phẩm chính là nguyên nhân đem về doanh thu tăng đột biến của Vinacomin.

day manh ban hang ton doanh thu vinacomin tang them 10830 ty dong sau 6 thang

Chi phí tài chính Vinacomin phải chịu đạt 2.902 tỷ đồng, trong đó hơn 82% là chi phí lãi vay. Do đẩy mạnh bán hàng tồn, chi phí bán hàng tăng 30% lên 1.915 tỷ đồng; ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 24% còn 2.009 tỷ đồng. Ngoài ra, Vinacomin còn phải chịu khoản lỗ khác 175 tỷ đồng.

Công ty lãi 2.445 tỷ đồng sau thuế, gấp 2,1 lần so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017. Số tiền lãi này nâng tổng giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ lên 3.120 tỷ đồng.

day manh ban hang ton doanh thu vinacomin tang them 10830 ty dong sau 6 thang
TKV tăng cường bán hàng 6 tháng đầu năm

Tổng tài sản toàn Tập đoàn tính đến ngày 30/6 đạt 140.932 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản cố định phục vụ sản xuất. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt 16.217 tỷ đồng, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm (giảm chủ yếu thành phẩm); tổng giá trị tiền mặt và tiền gửi cuối kỳ đạt 7.845 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ của Vinacomin khoảng 98.260 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ; trong đó nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn trên 73.200 tỷ đồng (tương đương 52% tổng giá trị tài sản).

Xem thêm

Bạch Mộc