|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VICEM: 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 1.350 tỷ đồng

21:27 | 20/06/2018
Chia sẻ
Trong bối cảnh xi măng cung vẫn vượt cầu, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục tăng nhưng với một loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa sản xuất, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) vẫn đạt kết quả khả quan.
vicem 6 thang dau nam loi nhuan dat 1350 ty dong 'VICEM không nên tăng sản lượng xi măng bằng mọi giá'

Theo Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2016, VICEM sản xuất và tiêu thụ trên 10 triệu tấn clinker, tổng sản phẩm đạt 14,5 triệu tấn, tăng 12%, trong đó xi măng tăng 9%. Tiêu thụ xi măng nội địa tăng 8,3%; xuất khẩu tăng 238%, trong đó cơ cấu xuất khẩu là 70% xi măng và chỉ xuất 30% clinker.

Ông Minh cũng cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng sản xuất xi măng cung vẫn vượt cầu, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng nhưng với một loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa sản xuất, phát huy tối đa nội lực, 6 tháng đầu năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của toàn VICEM vẫn đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, Tổng công ty đạt mức tăng trưởng 9%, lợi nhuận đạt 1.350 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm 2018. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp toàn VICEM trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, nhiều nhà máy chạy hết công suất.

VICEM đang tập trung chỉ đạo các doang nghiệp trong toàn Tổng công ty phát huy tối đa nội lực và tận dụng năng lực sản xuất xã hội phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm trong cả khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

Để hoàn thành mục tiêu này Tổng công ty đã và đang tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kết hợp với cải tiến chiều sâu, xử lý các nút thắt trong dây chuyền công nghệ để tối ưu hóa sản xuất, cải thiện năng suất thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm; sản xuất clinker vượt so với công suất thiết kế từ 5-6%.

Bên cạnh đó,VICEM đang tích cực thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng giao, đó là: Xây dựng kịch bản đóng góp 7-10%, hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm tài nguyên, hiệu quả và giảm tác động môi trường; tái cấu trúc Tổng Cty, kiểm soát tốt dòng tiền khắc phục nợ nội bộ và tăng năng suất lao động từ 7-10%; VICEM đang nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển ngành xi măng Việt Nam.

Toàn Thắng