|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

CPTPP: Cam kết về môi trường ngành dệt may

06:02 | 15/09/2020
Chia sẻ
CPTPP ghi nhận quyền tự chủ của các nước Thành viên trong việc áp dụng và thực thi các chính sách, pháp luật, ưu tiên về môi trường, tuy nhiên yêu cầu các nước phải bảo đảm các định hướng.
CPTPP: Cam kết về môi trường ngành dệt may - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: itour)

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp định CPTPP có một Chương riêng về môi trường (Chương 20) với nhiều cam kết cả về nguyên tắc và về một số khía cạnh môi trường cụ thể. 

Liên quan tới dệt may thì chỉ có nhóm các cam kết về nguyên tắc chung là đáng chú ý, trong đó có các cam kết về xu hướng chính sách liên quan tới vấn đề môi trường. 

CPTPP ghi nhận quyền tự chủ của các nước Thành viên trong việc áp dụng và thực thi các chính sách, pháp luật, ưu tiên về môi trường, tuy nhiên yêu cầu các nước phải bảo đảm các định hướng sau:

- Nỗ lực bảo đảm có hệ thống pháp luật và chính sách môi trường bảo vệ môi trường ở mức cao, tiếp tục tăng mức bảo vệ môi trường.

- Không từ chối thực thi pháp luật môi trường theo cách làm ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các nước Thành viên.

- Không khuyến khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách hạ mức độ bảo vệ môi trường hoặc giảm nhẹ hiệu lực của các qui định về môi trường.