|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chiến lược dàn trải giá lên (Bull spread) là gì?

18:32 | 22/12/2019
Chia sẻ
Chiến lược dàn trải giá lên (tiếng Anh: Bull spread) là chiến lược quyền chọn lạc quan được thiết kế để kiếm lời từ sự tăng giá vừa phải của giá chứng khoán hoặc tài sản.
Chiến lược dàn trải giá lên (Bull spread) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Chiến lược dàn trải giá lên (Bull spread)

Định nghĩa

Chiến lược dàn trải giá lên hay chiến lược chênh lệch giá lên trong tiếng Anh là Bull spread.

Chiến lược dàn trải giá lên là chiến lược quyền chọn lạc quan được thiết kế để kiếm lời từ sự tăng giá vừa phải của giá chứng khoán hoặc tài sản.

Đặc trưng

- Chiến lược dàn trải giá lên là một dạng chiến lược dàn trải theo chiều dọc.

- Chiến lược dàn trải giá lên liên quan đến việc mua và bán đồng thời các quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán tại các mức giá khác nhau nhưng với cùng một tài sản cơ sở và ngày đáo hạn.

- Cho dù chiến lược dàn trải giá lên áp dụng với quyền chọn mua hay quyền chọn bán, quyền chọn có giá thực hiện thấp hơn được mua và quyền chọn có giá thực hiện cao hơn được bán.

Phân loại

Chiến lược dàn trải giá lên bao gồm hai loại chính:

- Chiến lược dàn trải giá lên đối với quyền chọn mua

Chiến lược dàn trải giá lên là một chiến lược rất thông dụng, bao gồm việc mua một quyền chọn mua một cổ phiếu với mức giá thực hiện nhất định và bán một quyền chọn mua chính cô phiếu đó với mức giá thực hiện cao hơn. Cả hai quyền chọn có cùng thời gian đáo hạn.

Chiến lược này phù hợp với nhà đầu tư kì vọng nhận được lợi nhuận ổn định khi giá cổ phiếu tăng và giới hạn mức tổn thất ở một mức nhất định khi giá cổ phiếu giảm.

- Chiến lược dàn trải giá lên đối với quyền chọn bán

Nhà đầu tư cũng có thể xây dựng chiến lược dàn trải giá lên sử dụng quyền chọn bán. Khi đó, nhà đầu tư mua một quyền chọn bán với giá thực hiện thấp và bán một quyền chọn bán có giá thực hiện cao hơn.

Ví dụ

Xây dựng chiến lược dàn trải giá lên với quyền chọn mua

Để xây dựng chiến lược Bull spread với quyền chọn mua (call option), ta sẽ:

Mua một quyền chọn mua với E1 = 10$, P1 = 2$

Bán một quyền chọn mua với E2 = 14$, P2 = 1$

Chiến lược dàn trải giá lên (Bull spread) là gì? - Ảnh 2.

Nguồn: vutuanhung.wordpress

Giải thích bảng lời/lỗ:

- St là giá của tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn; P1,P2 là phí quyền chọn.

- Ô B1 điền giá trị bất kì bé hơn E1, ô C1 điền giá trị E1, ô D1 điền giá trị E2, ô E1 điền giá trị bất kì lớn hơn E2.

- Ở dòng hai, giá trị "-2" là số tiền nhà đầu tư phải trả để mua quyền chọn mua. "4-2" và "10-2" là mức lời (đã trừ số tiền mua quyền chọn).

- Ở dòng ba, giá trị "+1" là số tiền nhà đầu tư nhận được khi bán quyền chọn mua. "1-6" là mức lỗ (đã cộng số tiền bán quyền chọn).

- Các giá trị lời lỗ ở dòng 4 bằng tổng các giá trị ở dòng hai và dòng ba (cộng theo chiều dọc).

Kết luận: Trong ví dụ trên, lãi tối đa là 3$, lỗ tối đa là 1$

Xây dựng chiến lược dàn trải giá lên với quyền chọn bán

Để xây dựng chiến lược Bull spread với quyền chọn bán (put option), ta sẽ:

Mua một quyền chọn bán với E1= 10$, P1 = 1$

Bán một quyền chọn bán với E2 = 13$, P2 = 3$

Chiến lược dàn trải giá lên (Bull spread) là gì? - Ảnh 3.

Nguồn: vutuanhung.wordpress

Giải thích bảng lời/lỗ:

- St là giá của tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn; P1,P2 là phí quyền chọn.

- Ô B1 điền giá trị bất kì bé hơn E1, ô C1 điền giá trị E1, ô D1 điền giá trị E2, ô E1 điền giá trị bất kì lớn hơn E2.

- Ở dòng hai, giá trị "-1" là số tiền nhà đầu tư phải trả để mua quyền chọn bán. "5-1" là mức lời (đã trừ số tiền mua quyền chọn).

- Ở dòng ba, giá trị "+3" là số tiền nhà đầu tư nhận được khi bán quyền chọn bán. "3-8" và "3-3" là mức lỗ (đã cộng số tiền bán quyền chọn).

- Các giá trị lời lỗ ở dòng 4 bằng tổng các giá trị ở dòng hai và dòng ba (cộng theo chiều dọc).

Kết luận: Trong ví dụ trên, lãi tối đa là 2$, lỗ tối đa là 1$

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh, NXB Lao Động; Investopedia; Vutuanhung.wordpress)

Thanh Tùng