|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ số giá xây dựng (Construction Price Index) là gì?

10:40 | 23/10/2019
Chia sẻ
Chỉ số giá xây dựng (tiếng Anh: Construction Price Index) là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian.
photo1521096640061-1521096640062513502673

Chỉ số giá xây dựng (Construction Price Index) (Nguồn: wconline)

Chỉ số giá xây dựng (Construction Price Index)

Chỉ số giá xây dựng - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Price Index.

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, qui đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản chi phí đầu tư xây dựng.

Qui định về chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá xây dựng gồm chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí (gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị thi công xây dựng) và chỉ số giá của một số vật liệu chủ yếu.

2. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và việc thoả thuận thống nhất chỉ số giá xây dựng công trình được thực hiện theo qui định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng theo qui định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo định tháng, quí, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản .

3. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết định việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản  chi phí đủ điều kiện năng lực theo qui định tại Nghị định về quản dự án đầu tư xây dựng để tính toán chỉ số giá xây dựng làm cơ sở xác định và quản  chi phí đầu tư xây dựng.

5. Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính toán và ban hành các chỉ số giá xây dựng quốc gia, liên vùng và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm. (Theo Nghị định Số: 32/2015/NĐ-CP)

Khai Hoan Chu

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.