|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2023 mới nhất

11:46 | 01/12/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát, ngân hàng Agribank duy trì ổn định mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho đối tượng khách hàng này trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) duy trì lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân so với tháng trước. 

Theo đó, biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Chi tiết hơn, mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Agribank tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng ổn định ở mức 3,3%/năm. 

Các kỳ hạn gửi 6 - 11 tháng được niêm yết mức lãi suất là 4,3%/năm. Mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng trở lên là 5,3%/năm - cao nhất được niêm yết trong các kỳ hạn.

Bên cạnh đó, khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc dùng tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2

1 Tháng

3

2 Tháng

3

3 Tháng

3,3

4 Tháng

3,3

5 Tháng

3,3

6 Tháng

4,3

7 Tháng

4,3

8 Tháng

4,3

9 Tháng

4,3

10 Tháng

4,3

11 Tháng

4,3

12 Tháng

5,3

13 Tháng

5,3

15 Tháng

5,3

18 Tháng

5,3

24 Tháng

5,3

Tiền gửi thanh toán

0,2

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp giảm tại nhiều kỳ hạn. 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 5 tháng ổn định trong khoảng 2,7 - 3,2%/năm. 

Mức lãi suất tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng giảm 0,2 điểm % về mức 4%/năm. 

Bên cạnh đó, mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên về mức 4,7%/năm sau khi giảm tiếp 0,1 điểm % so với tháng trước. 

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ được niêm yết lãi suất thấp ở mức 0,2%/năm, giảm 0,1 điểm %.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2

1 Tháng

2,7

2 Tháng

2,7

3 Tháng

3,2

4 Tháng

3,2

5 Tháng

3,2

6 Tháng

4

7 Tháng

4

8 Tháng

4

9 Tháng

4

10 Tháng

4

11 Tháng

4

12 Tháng

4,7

13 Tháng

4,7

15 Tháng

4,7

18 Tháng

4,7

24 Tháng

4,7

Tiền gửi thanh toán

0,2

Nguồn: Agribank

Anh Thư