|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2023

15:16 | 02/10/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận ngày 2/10, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân nhiều kỳ hạn.

Chi tiết hơn, biểu lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng là 3 - 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất mới đã giảm 0,2 - 0,3 điểm % so với tháng trước.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Trong đó, 3%/năm là mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 2 tháng. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng giảm 0,3 điểm % về mức 3,5%/năm. 

Sau khi giảm 0,2 điểm %, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn gửi 6 - 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 4,5%/năm. Mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm % còn 5,5%/năm - cao nhất được niêm yết trong các kỳ hạn.

Cùng với đó, các kỳ hạn 13 - 24 tháng được duy trì mức lãi suất là 5,5%/năm.

Bên cạnh đó, khi gửi tiền không kỳ hạn hoặcdùng tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2

1 Tháng

3

2 Tháng

3

3 Tháng

3,5

4 Tháng

3,5

5 Tháng

3,5

6 Tháng

4,5

7 Tháng

4,5

8 Tháng

4,5

9 Tháng

4,5

10 Tháng

4,5

11 Tháng

4,5

12 Tháng

5,5

13 Tháng

5,5

15 Tháng

5,5

18 Tháng

5,5

24 Tháng

5,5

Tiền gửi thanh toán

0,2

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được ghi nhận giảm 0,1 - 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn. 

Cụ thể, kỳ hạn 1 - 2 tháng có cùng mức lãi suất là 2,7%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất. Lãi suất tiền gửi được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn 3 - 5 tháng về mức 3,3%/năm, giảm 0,2 điểm %. 

Các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng được huy động lãi suất ở mức 4,3%/năm, giảm 0,1 điểm %. 

Trong khi đó, mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng về mức 4,9%/năm, giảm 0,3 điểm %. 

4,9%/năm cũng là mức lãi suất được triển khai cho các kỳ hạn gửi 13 - 24 tháng, giảm 0,1 điểm %.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ được niêm yết lãi suất thấp ở mức 0,3%/năm, không đổi so với tháng 9.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,3

1 Tháng

2,7

2 Tháng

2,7

3 Tháng

3,3

4 Tháng

3,3

5 Tháng

3,3

6 Tháng

4,3

7 Tháng

4,3

8 Tháng

4,3

9 Tháng

4,3

10 Tháng

4,3

11 Tháng

4,3

12 Tháng

4,9

13 Tháng

4,9

15 Tháng

4,9

18 Tháng

4,9

24 Tháng

4,9

Tiền gửi thanh toán

0,3

Nguồn: Agribank

Anh Thư