|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng MB tháng 12/2023 cao nhất là bao nhiêu?

15:38 | 01/12/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn. Hiện, mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về mức 6,4%/năm, lĩnh lãi sau.

Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng MB cho khách hàng cá nhân mới nhất hiện nay

Theo ghi nhận ngày 1/12, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) tiếp tục có động thái điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, biểu lãi suất mới được niêm yết tại các kỳ hạn 1 - 60 tháng vào trong khoảng 3,2 - 6,4%/năm, lĩnh lãi sau.

Nguồn: MBBank.

Chi tiết hơn, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm giảm ở mức 3,2%/năm, giảm 0,2 điểm %. 

Mức lãi suất lần lượt là 3,4%/năm và 3,5%/năm được niêm yết cho kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, giảm 0,2 điểm %. 

Sau khi giảm 0,2 điểm %, 3,6%/năm là mức lãi được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 4 - 5 tháng.

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng được hưởng mức lãi suất 4,7 - 4,9%/năm, giảm 0,3 điểm %. 

Mức lãi suất ngân hàng tại hai kỳ hạn 12 tháng về mức 5,1%/năm, giảm 0,2 điểm %. Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5,2%/năm, giảm 0,2 điểm %. 

Lãi suất ngân hàng MB áp dụng khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 18 tháng giảm 0,4 điểm % về mức 5,6%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi được niêm yết cho kỳ hạn 24 - 60 tháng được duy trì ở mức 6,4%/năm, giảm 0,1 điểm %.

Ngoài ra, khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn và ngắn hạn 1 - 3 tuần với mức lãi suất tương ứng là 0,1%/năm và 0,5%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng MB còn triển khai thêm các hình thức trả lãi linh hoạt khác với mức lãi suất cụ thể như sau:

- Trả lãi trước: Lãi suất khoảng 3,19 - 5,67%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 3,48 - 6,03%/năm.

Kỳ hạn

Lãi trả sau (%/năm)

Lãi trả trước (%/năm)

Lãi trả hàng tháng (%/năm)

KKH

0,1

   

01 tuần

0,5

   

02 tuần

0,5

   

03 tuần

0,5

   

01 tháng

3,2

3,19

 

02 tháng

3,4

3,38

 

03 tháng

3,5

3,46

3,48

04 tháng

3,6

3,55

3,58

05 tháng

3,6

3,54

3,57

06 tháng

4,7

4,59

4,65

07 tháng

4,7

4,57

4,64

08 tháng

4,7

4,55

4,63

09 tháng

4,8

4,63

4,72

10 tháng

4,8

4,61

4,71

11 tháng

4,9

4,68

4,8

12 tháng

5,1

4,85

4,98

13 tháng

5,2

4,92

5,06

15 tháng

5,2

4,88

5,04

18 tháng

5,6

5,16

5,38

24 tháng

6,4

5,67

6,03

36 tháng

6,4

5,36

5,86

48 tháng

6,4

5,09

5,71

60 tháng

6,4

4,84

5,56

Nguồn: MBBank.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank trong tháng 12/2023

Cùng thời điểm khảo sát, biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế cũng được Ngân hàng MB điều chỉnh giảm. 

Theo đó, mức lãi suất cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 - 60 tháng còn 6,2%/năm, giảm 0,1 điểm %.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn vẫn được niêm yết mức lãi suất là 0,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng ở mức 0,5%/năm.

Khách hàng Tổ chức kinh tế cũng có thể tham gia gửi tiền tiết kiệm tại MBBank và lựa chọn hình thức trả lãi trước, kỳ hạn 1 - 60 tháng với mức lãi suất trong khoảng 3,09 - 5,51%/năm.

Kỳ hạn

Lãi trả sau ( năm) VNĐ

Lãi trả trước

( năm)

VNĐ (*)

KKH

0,1

 

01 tuần

0,5

 

02 tuần

0,5

 

03 tuần

0,5

 

01 tháng

3,1

3,09

02 tháng

3,3

3,28

03 tháng

3,4

3,37

04 tháng

3,5

3,45

05 tháng

3,5

3,44

06 tháng

4,4

4,3

07 tháng

4,4

4,28

08 tháng

4,4

4,27

09 tháng

4,5

4,35

10 tháng

4,5

4,33

11 tháng

4,6

4,41

12 tháng

4,9

4,67

13 tháng

5

4,74

18 tháng

5,4

4,99

24 tháng

6,2

5,51

36 tháng

6,2

5,22

48 tháng

6,2

4,96

60 tháng

6,2

4,73

Nguồn: MBBank.

Anh Thư