|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 6/2023

06:24 | 02/06/2023
Chia sẻ
Theo ghi nhận ngày 2/6, ngân hàng Agribank tiếp tục có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất mới được áp dụng cho khách hàng cá nhân trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại nhiều kỳ hạn. 

Cụ thể, khung lãi suất mới trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, được niêm yết cho khách hàng cá nhân có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Qua so sánh với tháng 5, biểu lãi suất mới giảm 0,3 - 0,8 điểm %.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Chi tiết hơn, các khoản tiền gửi với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất là 4,1%/năm, giảm 0,8 điểm %. Lãi suất ngân hàng Agribank được triển khai cho khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 3 - 5 tháng là 4,6%/năm sau khi giảm 0,8 điểm %.

Cùng thời điểm khảo sát, các kỳ hạn gửi 6 - 11 tháng được áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Sau khi giảm 0,4 điểm %, mức lãi suất là 6,8%/năm đang được áp dụng tại kỳ hạn 12. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được niêm yết trong các kỳ hạn.

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 13 - 24 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 6,6%/năm, giảm 0,6 điểm % so với lần phát hành gần nhất. 

Ngoài ra, khi gửi tiền không kỳ hạn hoặc dùng tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 0,3%/năm, không đổi so với tháng trước.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,3

1 Tháng

4,1

2 Tháng

4,1

3 Tháng

4,6

4 Tháng

4,6

5 Tháng

4,6

6 Tháng

5,5

7 Tháng

5,5

8 Tháng

5,5

9 Tháng

5,5

10 Tháng

5,5

11 Tháng

5,5

12 Tháng

6,8

13 Tháng

6,6

15 Tháng

6,6

18 Tháng

6,6

24 Tháng

6,6

Tiền gửi thanh toán

0,3

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo ghi nhận, lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. 

Cụ thể, kỳ hạn 1 - 2 tháng được niêm yết mức lãi suất là 3,8%/năm, giảm 0,8 điểm % so với tháng 5. Lãi suất tiền gửi là 4,3%/năm được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn 3 - 5 tháng sau khi cùng giảm 0,8 điểm %. 

Sau khi giảm 0,3 điểm %, lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng ở mức là 5,2%/năm. 

Trong khi đó, mức lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng giảm 0,3 điểm % về mức 5,75%/năm. 

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản thanh toán sẽ được niêm yết lãi suất thấp được duy trì ở mức 0,3%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,3

1 Tháng

3,8

2 Tháng

3,8

3 Tháng

4,3

4 Tháng

4,3

5 Tháng

4,3

6 Tháng

5,2

7 Tháng

5,2

8 Tháng

5,2

9 Tháng

5,2

10 Tháng

5,2

11 Tháng

5,2

12 Tháng

5,7

13 Tháng

5,7

15 Tháng

5,7

18 Tháng

5,7

24 Tháng

5,7

Tiền gửi thanh toán

0,3

Nguồn: Agribank

Anh Thư