|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank tháng 12/2023 mới nhất

16:39 | 05/12/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, Ngân hàng HDBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi. Hiện, 3,15 - 8,4%/năm là khung lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 12/2023

Theo ghi nhận ngày 5/12, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM HDBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, phạm vi lãi suất áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng trong khoảng 3,15 - 8,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Qua so sánh, biểu lãi suất mới giảm 0,2 - 0,4 điểm % so với lần phát hành gần nhất.

Nguồn: HDBank.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn 1 ngày và 1 - 3 tuần vẫn được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 0,5%/năm. 

Ngoài ra, khi khi gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi ở mức 3,15%/năm, giảm 0,4 điểm %.

HDBank huy động mức lãi suất ngân hàng là 5,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, giảm 0,2 điểm %. 

Mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các kỳ hạn 7 - 11 tháng giảm 0,3 điểm % về mức 5,1%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng sở hữu các khoản tiết kiệm tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi loại 1 là 8%/năm, và lãi loại 2 được áp dụng cho khoản tiền gửi hạn mức dưới 300 tỷ đồng về mức 5,5%/năm, cùng giảm 0,2 điểm %.

Sau khi giảm 0,2 điểm %, kỳ hạn 13 tháng được niêm yết mức lãi suất gửi tiền loại 1 là 8,4%/năm (quy định cho các khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên) và lãi suất loại 2 là 5,7%/năm (áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 300 tỷ đồng). 

Lãi suất Ngân hàng HDBank tại kỳ hạn 15 tháng trở lên ổn định trong khoảng 6,2 - 6,4%/năm. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng HDBank còn triển khai thêm nhiều hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất linh hoạt khác, cụ thể:

- Lĩnh lãi trước: Trong khoảng 3,05 - 5,8%/năm.

- Lĩnh lãi hàng tháng: Trong khoảng 3,05 - 6,1%/năm.

- Lĩnh lãi hàng quý: Trong khoảng 5 - 6,1%/năm.

- Lĩnh lãi mỗi 6 tháng: Trong khoảng 5,4 - 6,2%/năm.

- Lĩnh lãi hàng năm: Trong khoảng 6 - 6,1%/năm.

 Nguồn: HDBank.

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng HDBank mới nhất

Bên cạnh đó, Ngân hàng HDBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm online ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online đối với kỳ hạn 1 - 36 tháng trong khoảng 3,65 - 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Hiện, 6,5%/năm là mức lãi suất tiết kiệm online cao nhất, được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 18 tháng.

Nguồn: HDBank.

Anh Thư