|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng HDBank tháng 11/2023 giảm tại nhiều kỳ hạn

16:28 | 06/11/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát, Ngân hàng HDBank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, 8,6%/năm là mức lãi suất cao nhất, áp dụng khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 11/2023

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM HDBank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Sau điều chỉnh, phạm vi lãi suất áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng trong khoảng 3,55 - 8,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Qua so sánh, biểu lãi suất mới giảm 0,2 - 0,6 điểm % so với tháng 10.

Nguồn: HDBank.

Chi tiết hơn, các kỳ hạn ngắn 1 ngày và 1 - 3 tuần vẫn được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 0,5%/năm. 

Trong khi đó, khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi giảm 0,4 điểm % còn 3,55%/năm.

HDBank huy động mức lãi suất ngân hàng giảm 0,4 điểm % còn 5,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. 5,4%/năm là mức lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các kỳ hạn 7 - 11 tháng sau khi giảm 0,6 điểm %.

Khách hàng sở hữu các khoản tiết kiệm tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi loại 1 là 8,2%/năm, giảm 0,2 điểm %. Lãi loại 2 được áp dụng cho khoản tiền gửi hạn mức dưới 300 tỷ đồng về mức 5,7%/năm, giảm giảm 0,4 điểm %.

Bên cạnh đó, kỳ hạn 13 tháng được niêm yết mức lãi suất gửi tiền loại 1 là 8,6%/năm (giảm 0,3 điểm %) được quy định cho các khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Lãi suất loại 2 là 5,9%/năm (giảm 0,4 điểm %) cho các khoản tiền gửi dưới 300 tỷ đồng. 

Lãi suất Ngân hàng HDBank tại kỳ hạn 15 tháng trở lên không có sự điều chỉnh, hiện trong khoảng 6,2 - 6,4%/năm. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng HDBank còn triển khai thêm nhiều hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất linh hoạt khác, cụ thể:

- Lĩnh lãi trước: Trong khoảng 3,45 - 5,8%/năm.

- Lĩnh lãi hàng tháng: Trong khoảng 3,45 - 6,1%/năm.

- Lĩnh lãi hàng quý: Trong khoảng 5,3 - 6,1%/năm.

- Lĩnh lãi mỗi 6 tháng: Trong khoảng 5,6 - 6,2%/năm.

- Lĩnh lãi hàng năm: Trong khoảng 6 - 6,1%/năm.

Nguồn: HDBank.

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng HDBank mới nhất

Cùng thời điểm khảo sát, Ngân hàng HDBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm online ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online đối với kỳ hạn 1 - 36 tháng trong khoảng 4,05 - 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, 6,5%/năm là mức lãi suất tiết kiệm online cao nhất, vẫn được triển khai cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 18 tháng.

Nguồn: HDBank.