|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hoà Bình nói gì về tính hợp lệ của Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2022 với HOSE?

20:15 | 06/01/2023
Chia sẻ
Xây dựng Hoà Bình đã lên tiếng về lý do ông Lê Viết Hải tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch và giải trình chi tiết về tính hợp lệ của nghị quyết HĐQT ban hành ngày 31/12/2022.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa có công văn phúc đáp Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM liên quan tới Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 31/12/2022.

Ngày 13/12/2022, Xây dựng Hoà Bình đã họp và ban hành hai nghị quyết vào ngày 14/12/2022: 

Nghị quyết 50 của HĐQT đã thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023 đồng thời thông qua đơn từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT của ông Hải để kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2023 xem xét thông qua.

Nghị quyết trên cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò chủ tịch.

Nghị quyết số 51 của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Tiễn sĩ Nguyễn Công Phú, Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp cho biết sau khi ban hành hai nghị quyết nêu trên thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp đã phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập.

Cụ thể, Hội đồng sáng lập đang được trao một số quyền hạn có thể ảnh hưởng tới hoạt động độc lập của HĐQT. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch HĐQT có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của công ty tại thời điểm rất cận Tết Nguyên đán 2023. 

Từ những vấn đề trên, HĐQT nhận thấy cần thiết phải tạm dừng toàn bộ nội dung Nghị quyết số 50, 51 nêu trên để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới, tránh việc gián đoạn trong hoạt động tài chính và ngân hàng dịp cuối năm.

Ngày 31/12/2022, HĐQT đã tổ chức cuộc họp và ban hành Nghị quyết số 53 với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết số 50, 51 ngày 14/12/2022.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Viết Hải đã triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 31/12/2022 theo đề nghị bằng văn bản của ít nhất hai thành viên HĐQT phù hợp với quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 30 Điều lệ công ty và điểm c, khoản 3, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tập đoàn cho biết thông báo mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT trước ngày họp theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Điều lệ công ty và khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp thông tin phản hồi của tất cả các thành viên HĐQT đều có nội dung đề cập về việc đã nhận được thông báo mời họp.

Cuộc họp HĐQT lần 1 được tổ chức trực tuyến đã không có đủ số lượng thành viên HĐQT tham dự. Do đó, cuộc họp HĐQT lần 2 đã được diễn ra lúc 13h30 đến 23h40 ngày 31/12/2022 với số lượng thành viên HĐQT tham dự họp trực tuyến là 5/8 thành viên (thông báo họp lần 2 đã được gửi đủ tới các thành viên).

Trên cơ sở nội dung trao đổi liên quan đến cuộc họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến biểu quyết (gồm 3 phiếu tán thành, 1 phiếu không có ý kiến và 1 phiếu không tán thành). Nội dung cuộc họp theo biên bản đính kèm.

Tập đoàn cho biết căn cứ vào khoản 12, Điều 30 Điều lệ công ty và khoản 12, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. Như vậy 3/5 phiếu biểu quyết tán thành thì Nghị quyết số 53 của HĐQT đã được thông qua hợp lệ.

Chi tiết văn bản giải trình và thông tin về biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2022.

Hoàng Kiều

NHNN bơm gần 25.000 tỷ qua kênh OMO, lãi suất lên cao nhất trong gần một năm
Ngày 22/5, NHNN đã có động thái nâng lãi suất cho vay qua kênh OMO lên 4,5%/năm. Đây có thể là động thái tiếp theo của nhà điều hành nhằm đẩy lãi suất thị trường 2, giúp giảm áp lực tỷ giá.