|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một cổ đông khởi kiện, yêu cầu Xây dựng Hoà Bình rút hết nghị quyết HĐQT từ ngày 14/12/2022

16:24 | 06/01/2023
Chia sẻ
Một cổ đông đã nộp đơn khởi kiện Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế, yêu cầu huỷ bỏ loạt nghị quyết HĐQT được ban hành từ ngày 14/12/2022.

Ngày 3/1, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã nhận được đơn khởi kiện cùng các tài liệu kèm theo của ông Huỳnh Bảo Ngọc kiện CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC).

Tại đơn khởi kiện, nguyên đơn Huỳnh Bảo Ngọc đã yêu cầu khởi kiện Xây dựng Hòa Bình tuyên bố hủy bỏ các Nghị quyết 50 ký ngày 14/12/2022; Nghị quyết 51 ký ngày 14/12/2022 và Nghị quyết 53 ký ngày 31/12/2022 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình.

VIAC cho biết sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng trọng tài theo quy định pháp luật trọng tài thương mại và quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

Nghị quyết 50  của Hội đồng quản trị (HĐQT) Xây dựng Hòa Bình thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023. Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ tổng giám đốc (theo quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14) vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối (8/8 thành viên). Nghị quyết trên cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò chủ tịch.

Nghị quyết số 51 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình thông qua việc bổ nhiệm Tiễn sĩ Nguyễn Công Phú, Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.

Nghị quyết 53  ký ngày 31/12/2022 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình đã thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023 cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải khỏi tư cách thành viên Hội đồng Quản trị.

Đồng thời, thông qua việc hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu, hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Liên quan tới nội chiến ở Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình xung quanh chiếc ghế Chủ tịch thì chiều ngày 5/1, nhóm ông Nguyễn Công Phú đã tổ chức họp báo và đưa ra nhiều thông tin liên quan tới vấn đề mâu thuẫn nội bộ.

Phía tập đoàn và ông Lê Viết Hải đã ra thông cáo phản pháo rằng "hành vi của các thành viên này là hành vi vi phạm pháp luật, khi các thành viên này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và phát tán tài liệu, mà còn cố tình diễn giải những thông tin, tài liệu sai lệch với bản chất".

Thậm chí tập đoàn và ông Lê Viết Hải công bố gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra trong ngày hôm nay để đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông Nguyễn Công Phú, Dương Văn Hùng và các cá nhân đã tiếp tay, giúp sức cho hai cá nhân này.

Minh Hằng