|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Lê Viết Hải sẽ rời ghế Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình từ đầu năm 2023

13:34 | 14/12/2022
Chia sẻ
Ông Nguyễn Công Phú, thành viên HĐQT độc lập sẽ ngồi ghế Chủ tịch HĐQT thay thế cho người sáng lập Lê Viết Hải.

Ngày 14/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023.

Thay vào đó, ông Nguyễn Công Phú, Thành viên HĐQT độc lập và là Thành viên Ủy ban Kiểm toán sẽ làm Chủ tịch HĐQT của công ty kể từ đầu năm sau. Theo báo cáo quản trị bán niên 2022, ông Phú và người thân không sở hữu cổ phiếu nào của Xây dựng Hòa Bình.

"Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối", thông cáo báo chí của Xây dựng Hòa Bình cho biết.

HĐQT cũng thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập.

Theo tập đoàn, Hội đồng Sáng lập có vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện và thông qua các vấn đề quan trọng theo nguyên tắc đồng thuận nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đảm bảo sự hài hòa, công bằng và lợi ích của các bên.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và Chủ tịch HĐQT sẽ cùng nhau thảo luận các giải pháp chung đối với các vấn đề trọng yếu của tập đoàn cũng như thảo luận để định hướng cho hoạt động của công ty ngày càng phát triển hơn theo nguyên tắc đồng thuận.

 Ông Lê Viết Hải (trái) và ông Nguyễn Công Phú (phải). (Ảnh: Xây dựng Hoà Bình).

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác – Thủy lợi, Khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học – Huế.

Trong 30 năm sống ở nước ngoài, ông Phú đã tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 nước ở các châu lục. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Phú được bầu vào Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Với kinh nghiệm hơn 26 năm là người đứng đầu Tập đoàn Apave, ông đã tham gia nhiều công trình lớn như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả, đóng góp ý kiến cùng với các Bộ ngành Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp 

Hồi tháng 7, con trai của ông Lê Viết Hải là ông Lê Viết Hiếu đã thôi làm Tổng Giám đốc tập đoàn kể từ ngày 23/7. Thay vào đó, ông Hiếu giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của doanh nghiệp. Một tháng sau, ngày 9/8, ông Lê Viết Hiếu đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch công ty. 

 Các thành viên HĐQT của Xây dựng Hoà Bình. (Ảnh: Xây dựng Hoà Bình).

Minh Hằng