|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vinalines lỗ ròng 324 tỷ đồng năm 2020

21:39 | 05/02/2021
Chia sẻ
Quý IV/2020, Vinalines lỗ ròng tới 292 tỷ đồng do phải trích lập các tồn tại về tài sản, công nợ tồn đọng trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines - Mã: MVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Quý IV/2020, Vinalines đạt 2.635 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến gần 4 lần lên 1.310 tỷ đồng khiến Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng. 

Nhờ khoản thu nhập khác 688 tỷ đồng chủ yếu là khoản lãi vay được xoá, cơ cấu nợ với ngân hàng kéo khoản lỗ sau thuế của Vinalines còn gần 241 tỷ đồng trong khi quý IV/2019 lãi 674 tỷ. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 292 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch của tổng công ty sẽ dự kiến lỗ nặng 4 tháng cuối năm. Vinalines cho biết theo quy định về cổ phần hoá, ngay sau khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp phải thực hiện phân bổ, trích lập các tồn tại về tài sản, công nợ tồn đọng trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý.

Luỹ kế cả năm 2020, Vinalines đạt 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần,  giảm 10% so với năm 2019. Lỗ sau thuế cả năm của tổng công ty gần 182 tỷ đồng, năm 2019 có lãi tới 419 tỷ đồng. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 324 tỷ đồng. 

Về quy mô tài sản, hết năm 2020, tổng tài sản của Vinalines là 24.481 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ đi vay của tổng công ty là 6.739 tỷ đồng, giảm 623 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm phần lớn là vay từ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu tính tới ngày 31/12/2020 của Vinalines là 9.425 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ sau thuế chưa phân phối gần 3.169 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp cuối năm 2020 là 6.790 tỷ đồng, chiếm gần 28% tài sản. 


Hoàng Kiều

Ông Đỗ Bảo Ngọc: 870 điểm có thể là đáy dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam
Vị chuyên gia cho rằng năm 2022 là một năm hội tụ nhiều yếu tố tiêu cực nhất trong lịch sử khiến thị trường chứng khoán giảm sâu, những yếu tố này đã được phản ảnh vào thị trường và sẽ giảm bớt trong năm nay, do đó để thị trường có thể phá đáy cũ không phải là điều dễ dàng.