|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Capital lãi 204 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán trong quý IV/2020

09:33 | 05/02/2021
Chia sẻ
Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh cùng doanh thu tài chính đột biến giúp lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 của Bamboo Capital đột biến gấp 11 lần lên 177 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (Mã: BCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận sự đột biến trong lợi nhuận.

Quý IV/2020, Bamboo Capital đạt 214 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế lại tăng đột biến gấp 11 lần lên 177 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn giảm tới 82% bên cạnh doanh thu tài chính gấp 5 lần lên 445 tỷ đồng đã góp phần vào sự đột biến của lợi nhuận.

Trong khoản doanh thu tài chính đột biến, lãi từ đầu tư cổ phiếu và trái phiếu tăng 6,37 lần lên 204 tỷ đồng bên cạnh khoản lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư tăng 6,75 lần lên 220,5 tỷ đồng.

Căn cứ thuyết minh thì tại ngày 31/12/2020, tổng giá trị khoản chứng khoán kinh doanh của Bamboo Capital là gần 567 tỷ đồng, tăng đột biến so với đầu năm do xuất hiện khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Phú Hải gần 560 tỷ. 

Khoản đầu tư trái phiếu trị giá 102 tỷ đồng hết năm 2020 gồm 100 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios cùng 2 tỷ đồng trái phiếu của ngân hàng BIDV. 

Còn theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh đến từ các công ty con, công ty liên kết trong đó nổi bật là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án đồng thời ghi nhận doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp.

Bamboo Capital lãi 204 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán trong quý IV/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của BCG

Luỹ kế năm 2020, Bamboo Capital đạt 1.902 tỷ đồng doanh thu thuần, 280 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 99% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 89% lên 215 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 1.913 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng. Như vậy, công ty gần hoàn thành kế hoạch doanh thu trong khi vượt 52% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Nợ vay tăng gấp rưỡi trong quý cuối năm 2020

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của doanh nghiệp hết năm 2020 là 24.055 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với con số đầu năm do tăng đột biến từ các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng phải thu ngắn hạn và dài hạn cuối năm 2020 là 11.371 tỷ đồng, gấp 3,66 lần so với đầu năm và chiếm 47% tài sản.

Tại ngày 31/12/2020, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở các dự án điện năng lượng tái tạo là 3.783 tỷ đồng trong khi đầu năm không có khoản này.

Phải thu, tồn kho, chi phí xây dựng dở dang tăng mạnh khiến khoản nợ đi vay của Bamboo Capital tăng 2.198 tỷ lên 4.580 tỷ đồng so với đầu năm và tăng gấp rưỡi so với cuối quý III/2020. Bên cạnh đó, khoản trái phiếu chuyển đổi cũng tăng từ gần 396 tỷ lên 2.020 tỷ đồng hết năm. 

Tăng vay nợ khiến chi phí tài chính quý IV/2020 của doanh nghiệp tăng hơn 7,4 lần lên 155 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vốn lưu động của Bamboo Capital cuối năm 2020 âm 362 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã có chuyển biến tích cực khi đạt 1.870 tỷ đồng trong khi năm 2019 âm 969 tỷ đồng.

Hoàng Kiều