|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Văn phòng đăng kí đất đai (Land Registration Authority) là gì?

14:06 | 27/09/2019
Chia sẻ
Văn phòng đăng kí đất đai (tiếng Anh: Land Registration Authority) là tổ chức thực hiện đăng kí quyền sử dụng đất, quản lí hồ sơ địa chính và thực hiện thủ tục hành chính trong quản lí.
20180930173649891

Hình minh họa (Nguồn: LRA)

Văn phòng đăng kí đất đai (Land Registration Authority)

Văn phòng đăng kí đất đai - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Land Registration Authority.

Văn phòng đăng đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo qui định của pháp luật. (Theo Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP)

Qui định về văn phòng đăng kí đất đai

- Văn phòng đăng đất đai có chức năng thực hiện đăng đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản , cập nhật, chỉnh thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Văn phòng đăng đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng đất đai thực hiện theo qui định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ của văn phòng đăng kí đất đai

- Thực hiện việc đăng kí quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh;

- Lập, chỉnh lí và quản lí hồ sơ địa chính gốc, cung cấp bản sao hồ sơ địa chính gốc, bản sao hồ sơ biến động đất đai cho sở tài nguyên và môi trường, tiếp nhận kết quả biến động đất đai từ cơ quan quản lí đất đai để chỉnh lí thống nhất về hệ thống hồ sơ địa chính gốc;

- Xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin về đất đai;

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định mức thu đối với các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến đất đai;

- Thực hiện dịch vụ trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, dịch vụ thông tin về đất đai;

- Thu phí, lệ phí từ đất đai liên quan đến việc đăng kí quyền sử dụng đất.

Vai trò của văn phòng đăng kí đất đai

Văn phòng đăng kí đất đai giúp các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền và thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền. 

Người sử dụng đất không còn mất nhiều thời gian, công sức vào các thủ tục hành chính để được quyền sử dụng đất hoặc thủ tục để thực hiện quyền, họ sẽ nộp hồ sơ tại văn phòng đăng kí đất đai đồng thời nhận những giấy tờ pháp lí cần thiết tại nơi này. 

Đây là bước phát triển trong việc minh bạch hóa các thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền và tạo ra các tiện ích để phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước. (Theo Giáo trình Luật đất đai, NXB Công an Nhân dân)

Khai Hoan Chu

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.