|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tỷ giá ngân hàng VietinBank

Tỷ giá VietinBank hôm nay 25/3: Bảng Anh, euro giảm mạnh

Tỷ giá VietinBank hôm nay 25/3: Bảng Anh, euro giảm mạnh

Sáng nay (25/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết giảm ở hai chiều mua và bán. Trong đó, tỷ giá bảng Anh và tỷ giá euro được điều chỉnh giảm mạnh ở hai chiều giao dịch.
Tài chính -09:41 | 25/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 24/3: Euro quay đầu giảm mạnh

Tỷ giá VietinBank hôm nay 24/3: Euro quay đầu giảm mạnh

Sáng nay (24/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết giảm ở hai chiều mua và bán. Trong đó, tỷ giá euro được điều chỉnh giảm mạnh, hiện còn trong khoảng 25.054 - 26.189 VND/EUR.
Tài chính -09:31 | 24/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 23/3: Euro, bảng Anh tăng mạnh

Tỷ giá VietinBank hôm nay 23/3: Euro, bảng Anh tăng mạnh

Sáng nay (23/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết tăng ở hai chiều giao dịch. Trong đó, tỷ giá euro và bảng Anh được điều chỉnh tăng mạnh khi mua vào và bán ra.
Tài chính -09:30 | 23/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 22/3: Giảm ở nhiều ngoại tệ chủ chốt

Tỷ giá VietinBank hôm nay 22/3: Giảm ở nhiều ngoại tệ chủ chốt

Sáng nay (22/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết giảm khi mua vào và bán ra.
Tài chính -09:32 | 22/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 21/3: Bảng Anh tăng mạnh ở hai chiều giao dịch

Tỷ giá VietinBank hôm nay 21/3: Bảng Anh tăng mạnh ở hai chiều giao dịch

Sáng nay (21/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động trái chiều khi mua và bán. Trong đó, tỷ giá bảng Anh được điều chỉnh tăng mạnh ở hai chiều giao dịch.
Tài chính -09:30 | 21/03/2023
Tỷ giá BIDV hôm nay 20/3: Bảng Anh, yên Nhật và euro tăng

Tỷ giá BIDV hôm nay 20/3: Bảng Anh, yên Nhật và euro tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/3), tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng BIDV biến động không đồng nhất. Trong đó, tỷ giá bảng Anh, yên Nhật và euro được điều chỉnh tăng.
Tài chính -09:09 | 20/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 18/3: Biến động trái chiều phiên cuối tuần

Tỷ giá VietinBank hôm nay 18/3: Biến động trái chiều phiên cuối tuần

Sáng nay (18/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động không đồng nhất trong phiên giao dịch cuối tuần.
Tài chính -09:36 | 18/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 17/3: Đồng loạt tăng khi mua vào và bán ra

Tỷ giá VietinBank hôm nay 17/3: Đồng loạt tăng khi mua vào và bán ra

Sáng nay (17/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết tăng khi mua vào và bán ra ngoại trừ đồng yên Nhật được điều chỉnh giảm.
Tài chính -09:30 | 17/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 16/3: Quay đầu giảm ở hai chiều giao dịch

Tỷ giá VietinBank hôm nay 16/3: Quay đầu giảm ở hai chiều giao dịch

Sáng nay (16/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết giảm khi mua vào và bán ra ngoại trừ tỷ giá yên Nhật tăng.
Tài chính -09:31 | 16/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 15/3: Euro tăng ở hai chiều mua và bán

Tỷ giá VietinBank hôm nay 15/3: Euro tăng ở hai chiều mua và bán

Sáng nay (15/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận hầu hết tăng khi mua vào và bán ra. Trong đó, tỷ giá euro tăng mạnh ở hai chiều giao dịch, hiện vào khoảng 24.987 - 26.122 VND/EUR.
Tài chính -09:41 | 15/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch

Tỷ giá VietinBank hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch

Sáng nay (14/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận tăng ở hai chiều mua vào và bán ra.
Tài chính -09:32 | 14/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 13/3: Biến động không đồng nhất trong phiên đầu tuần

Tỷ giá VietinBank hôm nay 13/3: Biến động không đồng nhất trong phiên đầu tuần

Sáng nay (13/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động trái chiều khi mua và bán. Trong đó, tỷ giá euro tăng mạnh ở hai chiều giao dịch, hiện vào khoảng 24.750 - 25.885 VND/EUR.
Tài chính -09:36 | 13/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 11/3: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Tỷ giá VietinBank hôm nay 11/3: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Sáng nay (11/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động không đồng nhất khi mua vào và bán ra.
Tài chính -09:40 | 11/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 10/3: Tiếp tục biến động không đồng nhất

Tỷ giá VietinBank hôm nay 10/3: Tiếp tục biến động không đồng nhất

Sáng nay (10/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động trái chiều khi mua vào và bán ra.
Tài chính -09:50 | 10/03/2023
Tỷ giá VietinBank hôm nay 9/3: Bảng Anh quay đầu tăng ở hai chiều giao dịch

Tỷ giá VietinBank hôm nay 9/3: Bảng Anh quay đầu tăng ở hai chiều giao dịch

Sáng nay (9/3), tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được ghi nhận biến động không đồng nhất ở hai chiều mua và bán. Trong đó, tỷ giá bảng Anh quay đầu tăng 27 đồng ở hai chiều giao dịch, hiện vào khoảng 27.676 - 28.686 VND/GBP.
Tài chính -09:53 | 09/03/2023
Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt: Mới chỉ có các biện pháp hỗ trợ từ 'bên ngoài' mà chưa có biện pháp 'tự thân', dễ sinh tâm lý ỷ lại
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Các TCTD mới chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ NHNN) trong trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt mà chưa có những biện pháp “tự thân” của TCTD, điều này dễ sinh tâm lý ỷ lại.