|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thu nhập toàn diện (Comprehensive Income - IC) trong báo cáo tài chính là gì?

10:19 | 11/06/2020
Chia sẻ
Thu nhập toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive Income - IC) là sự thay đổi tài sản ròng của công ty từ các nguồn mà không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể.
Thu nhập toàn diện (Comprehensive income) trong báo cáo tài chính là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: www.legalzoom.com

Thu nhập toàn diện

Khái niệm

Thu nhập toàn diện trong tiếng Anh là Comprehensive income, viết tắt: IC.

Thu nhập toàn diện là sự thay đổi tài sản ròng của công ty từ các nguồn mà không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể. Thu nhập toàn diện bao gồm lợi nhuận ròng và lợi nhuận chưa thực hiện, chẳng hạn như lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro/phái sinh và lãi hoặc lỗ từ giao dịch ngoại tệ.

Thu nhập toàn diện cung cấp một cái nhìn toàn diện về thu nhập của công ty không được ghi lại đầy đủ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nội dung

Thu nhập được loại trừ khỏi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được báo cáo trong "thu nhập toàn diện khác" ở mục vốn chủ sở hữu. Mục đích của thu nhập toàn diện là bao gồm tổng cộng tất cả các sự kiện tài chính và hoạt động có ảnh hưởng đến lợi ích của chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Thu nhập toàn diện có thể báo cáo theo tháng, quí hoặc năm.

Một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về doanh thu và chi phí, bao gồm thuế và lãi vay. Cuối báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là lợi nhuận ròng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ ghi nhận thu nhập và chi phí đã phát sinh. Đôi khi các công ty, đặc biệt là các công ty lớn, ghi nhận lãi hoặc lỗ từ biến động giá trị của một số tài sản nhất định. Kết quả của những sự kiện này được ghi lại trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tác động đến lợi nhuận được tìm thấy trong phần "thu nhập toàn diện" hoặc "thu nhập toàn diện khác" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập toàn diện cũng được đưa vào báo cáo thu nhập toàn diện. Cả hai đều có cùng khoảng thời gian, nhưng báo cáo thu nhập toàn diện có hai phần chính: lợi nhuận ròng (xuất phát từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thu nhập toàn diện khác (ví dụ: bảo hiểm rủi ro).

Cuối báo cáo tổng thu nhập toàn diện là tổng lợi nhuận ròng và thu nhập toàn diện khác. Trong một số trường hợp, các công ty kết hợp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo thu nhập toàn diện thành một báo cáo toàn diện. Báo cáo thu nhập toàn diện không bắt buộc nếu một công ty không đáp ứng các tiêu chí để phân loại thu nhập là thu nhập toàn diện.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Mai Phạm