|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài sản thế chấp bằng tiền mặt (Cash Collateral) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

11:03 | 26/11/2019
Chia sẻ
Tài sản thế chấp bằng tiền mặt (tiếng Anh: Cash collateral) là tiền và các khoản tương đương tiền được thu và nắm giữ bởi người cho vay khi tiến hành thủ tục phá sản.
locked-money-image

Hình minh họa. Nguồn: Policyholderpulse.com

Tài sản thế chấp bằng tiền mặt

Khái niệm

Tài sản thế chấp bằng tiền mặt, tiếng Anh gọi là cash collateral.

Tài sản thế chấp bằng tiền mặt là tiền và các khoản tương đương tiền được thu và nắm giữ bởi người cho vay khi tiến hành thủ tục phá sản.

Theo mục 363 của Bộ Luật Hoa Kỳ, tài sản thế chấp bằng tiền mặt bao gồm tiền, công cụ chuyển nhượng, chứng từ sở hữu, chứng khoán, tài khoản tiền gửi, và những khoản tương đương tiền khác. Bất động sản hay thực thể ngoài bất động sản có lãi suất đem về từ việc thu tiền, bán sản phẩm, cho thuê hay khoản lợi nhuận có được từ đất đai, nhà cửa. Các khoản phí, thù lao, tiền trả trước hay tiền thanh toán cho việc sử dụng phòng và các tiện nghi khác trong nhà trọ, khách sạn hay những chỗ nghỉ khác. 

Hiểu rõ hơn về tài sản thế chấp bằng tiền mặt

Tài sản thế chấp bằng tiền mặt là một phần được đề cập đến trong thủ tục phá sản doanh nghiệp. Khi bên cho vay, ví dụ như ngân hàng hoặc nhà cung ứng, đoạt quyền sở hữu những tài sản của công ty thì tất cả số tiền thu hay kiếm được từ việc bán tài sản được coi là tài sản thế chấp bằng tiền mặt.

Khi tiền được thu về từ các khoản phải thu của công ty hay từ việc bán hàng tồn kho còn lại, trang và thiết bị, chúng được ghi nhận vào tài khoản tài sản thế chấp bằng tiền mặt.

Bên vay sẽ không được sử dụng tiền trừ khi được sự cho phép của bên cho vay hoặc có lệnh từ tòa án. Trong thực tế, bên cho vay thường sẽ đồng ý cho bên vay tiếp tục sử dụng tiền để hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt khó khăn tài chính.

Nhưng nếu bên vay sử dụng tiền để mua trang thiết bị mới thì trang thiết bị đó sẽ được coi là tài sản thế chấp thay cho khoản tiền đó. Việc thay thế này được qui định tại mục 361 của Bộ luật Phá sản của Mỹ, yêu cầu một sự bảo vệ đầy đủ cho chủ nợ trong trường hợp giá trị của khoản tài sản thế chấp bằng tiền mặt bị giảm.

Một con nợ sẽ được tòa án hướng dẫn để cung cấp một khoản thế chấp thay thế tương tự như ví dụ trên hoặc thực hiện thanh toán theo kì hạn nếu giá trị của tài khoản tài sản thế chấp bằng tiền mặt bắt đầu giảm.

(Theo Investopedia)

Thiên Cơ