Tài chính

So sánh lãi suất 4 ngân hàng quốc doanh mới nhất tháng 2/2020

17:26 | 03/02/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất trong nhóm là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và từ 24 tháng đối với VietinBank.

Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 2/2020 của 4 "ông lớn" ngân hàng có vốn lớn của Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV, mức lãi suất tiền gửi từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,3% - 6,8%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất tại 4 nhà băng vẫn tiếp tục duy trì ở mức 6,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên tại Agribank, Vietcombank, BIDV và từ 24 tháng trở lên tại VietinBank.

Tại cùng kì hạn gửi, ãi suất tiết kiệm tại 4 ngân hàng ở mức tương đương nhau hoặc có chênh lệch không đáng kể. 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 - 2 tháng tại cả 4 ngân hàng hiện tại là 4,3%/năm; lãi suất kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng ở mức 5,3%/năm,...

Lãi suất kì hạn 9 tháng là 5,3% tại ba ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV và là  5,4%/năm áp dụng tại Agribank.  

So sánh lãi suất ngân hàng tại 4 ông lớn NHTM Nhà nước mới nhất tháng 2/2020

Ngân hàngAgribankVietinBankVietcombankBIDV
1 tháng4,30%4,30%4,30%4,30%
2 tháng4,30%4,30%4,30%4,30%
3 tháng4,80%4,80%4,80%4,80%
4 tháng4,80%4,80%4,80%
5 tháng4,80%4,80% 4,80%
6 tháng 5,30%5,30%5,30%5,30%
7 tháng5,30%5,30%  
8 tháng5,30%5,30%  
9 tháng5,40%5,30%5,30%5,30%
12 tháng6,80%6,80%6,80%6,80%
13 tháng6,80%6,60% 6,80%
15 tháng6,80%6,60% 6,80%
18 tháng6,80%6,70%6,80%6,80%
24 tháng6,80%6,80%6,80%6,80%
36 tháng 6,80%6,80%6,80%
LS cao nhất6,80%6,80%6,80%6,80%
Điều kiện12 tháng trở lên24 tháng trở lên12 tháng trở lên12 tháng trở lên

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.

Trúc Minh