Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 2/2020

10:58 | 03/02/2020

Chia sẻ

Nguồn: ACB.

Trong tháng 2, ACB tiếp tục áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,8%/năm cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.

Trong tháng 2/2020, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục giữ nguyên lãi suất huy động đối với các sản phẩm tiền gửi.

Trong đó, đối với kì hạn gửi 1 - 3 tuần, ACB áp dụng mức lãi suất chung 0,8%/năm cho tất cả các mức tiền gửi, khu vực gửi.

Với các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 tháng-3 tháng ở mức 5%/năm; kì hạn 6-9 tháng có lãi suất dao động quanh 6,5%-7%.

Tiền gửi kì hạn 15 tháng áp dụng mức lãi suất 7,4%; kì hạn từ 18 trở lên có lãi suất 7,6% năm.

Mức lãi suất ngân hàng ACB cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thường là 7,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.

Biểu lãi suất ngân hàng ACB khu vực ngoài TP HCM mới nhất đầu tháng 2/2020:

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: ACB.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 7,8%/năm 

Tại khu vực TP HCM, mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 đến 12 tháng thường thấp hơn so với các khu vực khác 0,1 - 0,2 điểm %.

Cụ thể, đối với tiền gửi kì hạn 13 tháng, với số tiền gửi dưới 10 tỉ đồng có cùng mức lãi suất là 7,1%. từ trên 10 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng là 7,1%/năm; riêng số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức lãi suất là 7,6%/năm.

Tại kì hạn 15 tháng, ACB đang áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm. Các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất cùng áp dụng mức lãi suất 7,6%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ACB còn triển khai một số hình thức gửi, sản phẩm tiết kiệm như: tiết kiệm phúc an lộc (cao hơn lãi suất thường 0,1 điểm %); tiết kiệm thiên thần nhỏ, an cư lập nghiệp; tiền gửi online, tiết kiệm lộc bảo toàn.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 7.515 tỉ đồng, tăng 17,6%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.998 tỉ đồng.

Các mảng hoạt động kinh doanh chính của ACB đều ghi nhận tăng trưởng khả quan hai con số. Thu nhập lãi thuần, nguồn lợi nhuận chính của các ngân hàng tăng gần 17% mang về hơn 12.000 tỉ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 26,6% và từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 78,3%.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng tăng 16,5% lên 383.514 tỉ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 168.701 tỉ đồng tăng 16,6%. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 14,1% đạt 308.129 tỉ đồng.

Thu Hoài