Doanh nghiệp

Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020, giảm gần 78%

15:57 | 13/01/2021

Chia sẻ

Dưới tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu năm 2020, Petrolimex vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận của năm.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Trong đó, Tập đoàn cho biết tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 123.000 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch nhưng giảm 35% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.268 tỷ đồng, chỉ đạt 81% kế hoạch năm và giảm khoảng 77,5% so với kết quả năm 2019. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của tập đoàn kể từ năm 2015 dưới tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu. Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 38.500 tỷ đồng.

Năm 2020, tập đoàn đặt mục tiêu 122.000 tỉ đồng doanh thu hợp nhất, 1.570 tỉ đồng lãi trước thuế.

Về kế hoạch năm 2021, lãnh đạo tập đoàn cho biết sẽ thực hiện phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại Petrolimex trên cơ sở Quyết định số 908/QĐ-CP ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước. 

Hiện nhà nước đang nắm giữ 81,89% vốn của Petrolimex và dự kiến giảm vốn nhà nước xuống còn 51%. 

Ngoài ra, Petrolimex sẽ hoàn tất việc xây dựng phương án và triển khai thoái vốn của tập đoàn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex bên cạnh việc rà soát, dứt điểm việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành, các lĩnh vực đầu tư không hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư của tập đoàn.

Hoàng Kiều