|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Bình Minh mang gần hết lợi nhuận để chia cổ tức 126%

17:30 | 12/04/2024
Chia sẻ
Công ty đã tạm ứng cổ tức 65% và do đó có thể trả thêm 61% nếu được thông qua, tương ứng số tiền cần chi thêm gần 500 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã: BMP) công bố kế hoạch doanh thu 5.540 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2023.

Chỉ tiêu lãi trước và lãi sau thuế lần lượt là 1.290 tỷ đồng và 1.030 tỷ đồng, cùng lùi nhẹ 1% so với mức nền cao kỷ lục năm trước. Nếu hoàn thành đây là mức lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử và tiếp tục duy trì quy mô lợi nhuận nghìn tỷ đồng. 

Ban lãnh đạo cho biết định hướng trong năm 2024 tiếp tục dẫn đầu thị phần ngành nhựa, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng tập khách hàng, xây dựng ủy ban ESG và ủy ban Quản lý rủi ro...

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Năm 2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu giảm 11% về mức xấp xỉ 5.200 tỷ đồng, thực hiện khoảng 82% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 1.041 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2022 và vượt xa kế hoạch năm.

Với kết quả khả quan, Hội đồng quản trị đề xuất dùng 99% lợi nhuận sau thuế năm ngoái để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông (tương ứng với 1.031 tỷ đồng) và còn lại trích quỹ khen thưởng. Tổng tỷ lệ chi trả là 126% (01 cổ phiếu nhận 12.600 đồng).

Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 65% vào cuối năm ngoái. Nếu được cổ đông thông qua, doanh nghiệp này sẽ còn một đợt chia cổ tức với tỷ lệ 61%, tương ứng số tiền còn phải chi là gần 500 tỷ đồng. 

Hiện The Nawaplastic Industries (Saraburi) - một thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan là công ty mẹ nắm quyền chi phối đến 55% cổ phần tại doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam. Tổ chức này dự kiến sẽ được trả thêm 275 tỷ đồng cổ tức. 

Sang năm 2024, Nhựa Bình Minh đưa ra chính sách cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế. 

Theo báo cáo của SSI Research, công ty có doanh số tiêu thụ yếu do yếu tố mùa vụ trong 2 tháng đầu năm 2024. Công ty kỳ vọng giá nguyên liệu đầu vào PVC sẽ đi ngang so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo cho rằng mạng lưới phân phối hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh.  

 Một nội dung quan trọng khác trình ĐHĐCĐ là thông việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT - ông Poramate Larnroongroj và bầu bổ sung thay thế thành viên vừa từ nhiệm này. 

Trên thị trường, cổ phiếu BMP phản ứng tích cực với các thông tin mới, tăng trần lên 120.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị vốn hóa hơn 9.800 tỷ đồng, cao hơn 120% nếu tính từ đầu năm 2023 đến nay. 

Huy Lê