|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tôn Đông Á muốn lấn sang mảng địa ốc và nông nghiệp

08:06 | 13/06/2024
Chia sẻ
Trong năm nay, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc 10% vốn chủ sở hữu.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Tôn Đông Á (Mã: GDA), đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 28/6, tại TP HCM.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 18.000 tỷ đồng tăng 3%, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Tôn Đông Á dự kiến trả cổ tức tối đa 30%. Trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025.

Sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến tối đa vẫn là 30%. Trong đó, 10% là cổ tức tiền mặt, 20% là cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến từ 2025 đến năm 2026.

Kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực mới

Về chiến lược kinh doanh năm 2024, Tôn Đông Á cho biết sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép. Mục đích là để tăng công suất sản xuất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết bị gia dụng, ô tô.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 10.000 tỷ đồng cho 4 giai đoạn. Thời gian thực hiện từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư.

Để thực hiện được dự án trên, Tôn Đông Á dự kiến thành lập Công ty TNHH với tỷ lệ góp vốn không thấp hơn 70%. Địa điểm đầu tư sẽ ưu tiên các khu công nghiệp gần cảng biển, sông ngòi.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Tôn Đông Á còn muốn triển khai kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

Hình thức đầu tư là Tôn Đông Á sẽ góp vốn đầu tư trực tiếp hoặc giao cho công ty MTV góp vốn đầu tư hoặc thành lập công ty mới.

Huy động vốn qua kênh cổ phiếu, trái phiếu

Về kế hoạch huy động vốn, tại đại hội, Tôn Đông Á muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tối đa từ 20% - 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá. Chốt phiên 12/6, cổ phiếu GDA dừng tại 33.900 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư mới hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Tôn Đông Á cũng lên phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu phát hành tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024 – 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, Tôn Đông Á dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa 500 tỷ đồng.

Lâm Anh