|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cao su Phước Hòa dự kiến giảm gần phân nửa lợi nhuận

11:56 | 10/06/2024
Chia sẻ
Công ty cao su đặt kế hoạch 2024 thận trọng khi doanh thu giảm 10% về 1.455 tỷ đồng, thậm chí chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm hơn 48% so với năm ngoái về 277 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty Cao su Phước Hoà (Mã: PHR) đặt kế hoạch tiêu thụ 33.100 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 36,41 triệu đồng/tấn, tương ứng doanh thu mủ cao su dự kiến 1.205 tỷ đồng. 

Diện tích vườn cây khai thác là gần 8.800 ha (tăng gần 500 ha so với cuối năm ngoái). Diện tích chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản là hơn 4.000 ha (giảm gần 370 ha so với cuối năm ngoái). Diện tích tái canh hơn 190 ha (tăng gần 50 ha so với năm ngoái). 

Kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ 1.455 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 277 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với thực hiện trong năm 2023. Chi trả cổ tức tối thiểu 167 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tối thiểu 

Về định hướng khác, Cao su Phước Hoà cho biết sẽ tổ chức việc tái canh 190 ha đảm bảo cơ cấu giống gắn với phòng trị bệnh mùa mưa, đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ cây sống 100%. Đối với công tác thu mua mủ, Công ty lên kế hoạch thu mua khoảng 10.000 tấn mủ.

Đối với hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp thông qua CTCP Khu công nghiệp Tân Bình, công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thị đầu tư khu công nghiệp. Đơn vị còn làm việc với các cơ quan để sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 mở rộng.

Năm ngoái, Cao su Phước Hoà ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.619,3 tỷ đồng, thực hiện 89% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thu về 538 tỷ đồng, hoàn thành 95% so với kế hoạch lãi 566 tỷ đồng trong năm 2023. 

Với kết quả đạt được, Hội đồng quản trị đề xuất việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ, tương đương với chi trả hơn 406 tỷ đồng. 

Quý I/2024, Cao su Phước Hòa ghi nhận tổng doanh thu công ty mẹ chỉ đạt 270 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ, dù giá bán tăng mạnh lên 38,57 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,27 tỷ đồng, giảm tới 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 9,81 tỷ đồng, thấp hơn 94% so với cùng kỳ.

Sang quý II/2024, công ty đặt mục tiêu sản lượng cao su khai thác đạt 1.660 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 13,4% kế hoạch năm), sản lượng cao su thu mua đạt 1.600 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 16% kế hoạch năm), sản lượng cao su chế biến 3.260 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 14,55% kế hoạch năm).

 

Huy Lê