|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận công ty mẹ Cao su Phước Hoà giảm 77% trong quý II

16:35 | 10/07/2024
Chia sẻ
Quý II, lợi nhuận công ty mẹ Cao su Phước Hòa giảm 77% xuống 19 tỷ đồng do hụt thu khoản thanh lý cây cao su và cổ tức được chia.

CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II với doanh thu thuần đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lãi gộp tăng 75% lên gần 21 tỷ đồng.

Công ty báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do khoản thu nhập khác của công ty chỉ đạt hơn 187 triệu đồng, trong khi quý II/2023 gần 70 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận thanh lý cây cao su gần 69 tỷ đồng.

Một nguyên nhân khác, doanh thu tài chính của công ty giảm 73% xuống 9 tỷ đồng do khoản cổ tức, lợi nhuận được chia đều giảm.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ Cao su Phước Hòa ghi nhận 455 tỷ đồng doanh thu tăng 23%, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng giảm 89% so với cùng kỳ.

Năm nay, kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ Cao su Phước Hoà là 1.455 tỷ đồng, lãi sau thuế 245 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, công ty mới thực hiện được 15% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt 3.103 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 37% xuống 137 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 426 tỷ đồng, giảm 29% (tương đương 117 tỷ đồng) so với ngày 1/1. Nửa đầu năm nay, công ty nhận hơn 9 tỷ đồng tiền lãi, trong khi cùng kỳ nhận gần 28 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của công ty mẹ là khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết với 1.490 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, đơn vị có 6 công ty con, 2 công ty liên kết.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 30/6, tổng nợ vay của công ty giảm 55% xuống 30 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu 2.893 tỷ đồng, bao gồm 436 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh