|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một thành viên PVN thu hơn 19.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

14:37 | 10/07/2024
Chia sẻ
PVEP có phát hiện thêm giếng khoan Bunga Aster-1 góp phần gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác khoảng 0,9 triệu tấn.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu 19.079 tỷ đồng (toàn dự án là 41.888 tỷ đồng). Nộp ngân sách Nhà nước 8.014 tỷ đồng.

Như vậy, tính riêng tháng 6, tổng doanh thu PVEP là 3.314 tỷ đồng (toàn dự án là 7.056 tỷ đồng).

Về sản xuất trong nửa đầu năm nay, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 1,71 triệu tấn quy dầu (toàn dự án đạt 3,41 triệu tấn quy dầu), đạt 109% kế hoạch 6 tháng PVN giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,12 triệu tấn (toàn dự án 2,23 triệu tấn).

PVEP cho biết, sản lượng khai thác dầu/condensate cao hơn so với kế hoạch do công ty đã tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn, tối ưu lưu lượng bơm ép nước khai thác các giếng giúp lưu lượng cao hơn dự báo, đồng thời tiến hành một số hoạt động can thiệp giếng giúp gia tăng sản lượng toàn mỏ cùng một số hoạt động khác…

 Giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng. Ảnh: PVN.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), mỏ Đại Hùng (Lô 05-1(a)), mỏ Rạng Đông - Phương Đông (Lô 15-2), mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2), mỏ Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN.

Sản lượng khí bán là 586 triệu m3 (toàn dự án đạt 1.187 triệu m3). Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVEP đã thực hiện thi công khoan 3 giếng phát triển khai thác, các dự án phát triển mỏ được thúc đẩy triển khai. Trong đó, dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 vượt tiến độ so với kế hoạch, bảo đảm kế hoạch có dòng dầu đầu tiên trong năm 2024.

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá các phương án phát triển cho các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, các mỏ sắp hết hạn hợp đồng dầu khí.

Cũng trong nửa đầu năm nay, PVEP đã gia tăng trữ lượng đạt 1,3 triệu tấn quy dầu từ giếng khoan Bunga Aster-1 Lô PM3CAA và giếng HMV-1X Lô 16-2. Đồng thời, công ty đã có 1 phát hiện dầu khí mới Bunga Aster-1 Lô PM3CAA.

Theo PVEP, việc phát hiện ra giếng khoan thăm dò Bunga Aster-1 góp phần gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác. Theo đó, giếng khoan giúp gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 0,9 triệu tấn góp phần vào gia tăng trữ lượng năm 2024 và dự kiến gia tăng sản lượng khai thác năm 2024 đạt 0,44 triệu thùng.

Lâm Anh