|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Bản Việt mục tiêu lãi trước thuế hơn 500 tỷ, chuyển niêm yết lên HOSE

07:59 | 14/04/2023
Chia sẻ
Năm 2023, Bản VIệt đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% so với năm trước đạt 502 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 5.968 tỷ đồng và chuyển niêm yết lên HOSE.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - Mã: BVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình tới các cổ đông như kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án tăng vốn điều lệ, chuyển niêm yết cổ phiếu lên HOSE,...

Theo đó, trong năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% so với năm trước đạt 502 tỷ đồng. Tổng tài sản của Bản Việt tăng 10% đạt 86.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ cấp tín dụng ước đạt 12% đạt 56.963 tỷ đồng(phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN). Tổng huy động dự kiến tăng trưởng 16% đạt 69.000 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Bản Việt.

Ngân hàng cho biết trong năm 2022, hoạt động huy động vốn tăng trưởng thấp 7% so với năm trước đạt hơn 59.600 tỷ đồng do những hạn chế về room tín dụng và khách hàng tổ chức phần nào cạn nguồn tiền do tác động của nền kinh tế vĩ mô và sau sự kiện SCB tháng 10, mặt bằng lãi suất huy động toàn ngành tăng 1,71% so với năm trước.

Tăng trưởng huy động chủ yếu nhờ nhóm khách hàng cá nhân, ghi nhận tăng 17% đạt 45.500 tỷ đồng. Mặc dù vậy huy động từ KHDN vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 24% đạt 14.400 tỷ đồng.

Cùng với đó, cho vay khách hàng cá nhân tăng 20% trong khi cho vay KHDN giảm 4,2% so với cuối năm 2021.

Với lợi nhuận đạt được của năm 2022, ngân hàng dự kiến sẽ giữa lại toàn bộ sau khi trích lập các quỹ (309 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Bản Việt dự kiến sẽ hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ theo kế hoạch năm 2022 lên 5.289 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tăng vốn thêm gần 679 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ (52,9 triệu cổ phần) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP (15 triệu cổ phần).

Tổng vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng vốn là 5.968 tỷ đồng. Số tiền thu được từ tăng vốn sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay và kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Tại đại hội lần này, ngân hàng cũng trình phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM lên HOSE nhằm nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu của ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông và tranh thủ cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến sẽ đổi tên viết tắt bằng tiếng anh của ngân hàng từ Viet Capital Bank sang BVBank.

Diệp Bình