|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đại hội cổ đông Ngân hàng Bản Việt chốt kế hoạch tăng vốn thêm 58%, đổi tên viết tắt thành BVBank

14:45 | 27/04/2023
Chia sẻ
Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.800 tỷ đồng. Mục tiêu lãi trước thuế 502 tỷ đồng trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Bản Việt. (Ảnh: BVB).

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank - Mã: BVB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 83 cổ đông tham dự, đạt tỷ lệ 70,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận tăng trưởng 10% so với năm trước đạt 502 tỷ đồng. Tổng tài sản của Bản Việt tăng 10% đạt 86.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ cấp tín dụng ước đạt 12% đạt 56.963 tỷ đồng (phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN). Tổng huy động dự kiến tăng trưởng 16% đạt 69.000 tỷ đồng.

 

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Bản Việt. 

 Chia sẻ tại đại hội Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tài cho biết trong năm nay ngân hàng sẽ tập trung tạo tính đột phá đối với mảng bản lẻ, nâng cao chất lượng tài sản trên cơ sở tăng cường công tác xử lý nợ xấu, nâng cao quản lý hiệu quả tài chính và chất lượng nguồn nhân lực,...

Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới theo phê duyệt của đại hội đồng cổ đông. Dự kiến cuối năm 2023, tổng số điểm giao dịch của ngân hàng sẽ tăng từ 108 lên 131 điểm. Đồng thời, trình NHNN xem xét thành lập mở mới 9 điểm giao dịch, nâng tổng số mạng lưới lên 140 điểm.

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.670 tỷ đồng lên 5.803 tỷ đồng được thực hiện từ hai phần. 

Thứ nhất, thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua năm 2022 là phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% (khoảng 55 triệu cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 (gần 91,8 triệu cổ phiếu), phương án phát hành theo chương trình ESOP được loại bỏ. Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm là 5.139 tỷ đồng.

Thứ hai, tiếp tục tăng vốn diều lệ thêm 663 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ (51,4 triệu cổ phần) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động  ESOP (15 triệu cổ phần).

 

Tổng vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi tăng vốn là 5.968 tỷ đồng. Số tiền thu được từ tăng vốn sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay và kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Ngân hàng cũng dự kiến sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM lên HOSE nhằm nâng cao vị thế, uy tín và thương hiệu của ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông và tranh thủ cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho ngân hàng.

Đại hội đồng cổ động cũng thông qua việc đổi tên viết tắt bằng tiếng anh từ Viet Capital Bank sang BVBank, các tờ trình sửa đổi điều lệ ngân hàng, uỷ quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội.

 

 

Huyền Phương