|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHĐCĐ VietABank thông qua kế hoạch lợi nhuận 1.275 tỷ đồng trong năm 2023

13:47 | 28/04/2023
Chia sẻ
Trong năm 2023, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng 15%, lên 1.275 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 112.707 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022.

Ngân hàng TMCP Việt Á (Ảnh: VietABank).

Ngày 28/4,Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tại Quảng Bình. Đại hội thông qua tất cả các báo cáo, kế hoạch kinh doanh & bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo VietABank cho biết kết thúc năm 2022, hoạt động kinh doanh của VietABank tiếp tục nhịp độ tăng trưởng bền vững cả về quy mô và chất lượng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản đạt 105.148 tỷ đồng; Huy động từ TCKT và dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt 70.359 tỷ đồng, tăng 786 tỷ đồng so với năm 2021; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 62.798 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng đạt 62.508 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.108 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 950 tỷ đồng, đạt 5.400 tỷ đồng.

 Kế hoạch kinh doanh của VietABank. (Nguồn: VietABank).

Trong năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng dự kiến đạt 112.707 tỷ đồng trong đó dư nợ tín dụng dự kiến đạt 71.286 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Số dư tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá ước đạt 82.149 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Hiện nay, VietABank trong giai đoạn hoàn tất dự án và chính thức ra mắt Core Banking mới trong quý II/2023. Với năng lực xử lý mạnh mẽ, tốc độ giao dịch trên hệ thống lõi mới nhanh và chính xác sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, bảo mật cao.

Đại hội cổ đông cũng đã thông qua phương án cơ cấu lại VietABank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, ngân hàng xây dựng lộ trình một số mục tiêu cần đạt được đến năm 2025 như tăng năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo luôn duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động.

Xây dựng lộ trình tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) từ 10% đến 12% từ nay cho tới năm 2025. Gia tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng, nâng tỷ trọng này lên 16-17% vào cuối năm 2025.

Đồng thời duy trì mức tăng trưởng tổng tài sản hàng năm từ 10-20%. Cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp để giảm chi phí huy động, thúc đẩy tăng trưởng CASA, các dịch vụ tài khoản, thẻ,...

 

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

 

 

Diệp Bình