|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Saigonbank mục tiêu lãi trước thuế 300 tỷ đồng, trả cổ tức tỷ lệ 10%

15:09 | 27/04/2023
Chia sẻ
Saigonbank dự kiến phát hành 30,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại qua các năm, tăng vốn lên 3.388 tỷ đồng.

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với một số vấn đề quan trọng đã được các cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, Saigonbank đặt mục tiêulợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng gần 27% so với kết quả năm 2022 và cũng là con số lợi nhuận cao nhất của Saigonbank trong 10 năm trở lại đây.

Tổng tài sản dự kiến đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ cho vay tăng lần lượt 6% và 6,9%, đạt 24.750 tỷ đồng và 20.915 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ nợ xấu (nhóm 3-5) đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Saigonbank.

 Nguồn: PV tổng hợp.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ3.080 tỷ đồng lên 3.388 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành 30,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại qua các năm (từ năm 2016 trờ về trước, năm 2017 đến năm 2021) và lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trích các quỹ.

Thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành phương án này là trong năm 2023 sau khi xín ý kiến của ĐHCĐ và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định.

Ngân hàng đánh giá việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng khả năng tuân thủ các yêu cầu của Thông tư số 41 của NHNN. Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, các ngân hàng thương mại phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu là 5.000 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm sẽ được Saigonbank sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới hoạt động, mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn…

Theo báo cáo tài chính quý I công bố mới đây, lợi nhuận trước thuế của Saingonbank đạt gần 105 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng, mang về hơn 223 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 13,4% và 6,5%. 

Tính tới ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 26.285 tỷ đồng, giảm 5,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng giảm 1,2% xuống còn 18.481 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng tăng nhẹ 3,6% lên 21.245 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 8,8% so với đầu năm lên 433 tỷ đồng, do nợ nhóm 4 tăng 17%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,1% lên 2,3%. 

 

Huyền Phương