|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Saigonbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 25% kế hoạch

14:03 | 24/01/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận năm 2022 của Saigonbank đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 237 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch năm (190 tỷ đồng).

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng, mang về 875 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 38% và 20%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 24% và 97% so với năm ngoái.

Cả năm 2022, Saigonbank trích hơn 250 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 61% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn gần 27.700 tỷ đồng,  tăng 12,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 13,4% lên trên 18.700 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng cũng tăng mạnh 13,2% lên gần 20.500 tỷ.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 83% và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 153%.

Một số chỉ tiêu năm 2022 của Saigonbank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Huyền Phương