|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Bản Việt báo lãi trước thuế 456 tỷ đồng cả năm 2022, tăng 46% so với cùng kỳ

16:40 | 18/01/2023
Chia sẻ
Viet Capital Bank công bố lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021 và hoàn thành 101% kế hoạch.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021 và hoàn thành 101% kế hoạch.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 1.714 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó, các mảng kinh doanh từ thẻ tăng 62% và bảo hiểm tăng 36%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh khác cũng tăng lần lượt 30% và 16% so với năm 2021.

Ở chiều ngược lại, hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 5 tỷ trong năm 2022 trong khi năm ngoái, mảng kinh doanh này ghi nhận lãi 142 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Ngân hàng Bản Việt. (Ảnh: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 79.000 tỷ, tăng 3,3% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt hơn 50.800 tỷ đồng, tăng 9,6%. Huy động vốn tăng mạnh 10,8% lên hơn 50.120 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng hơn 20% so với đầu năm lên 1.419 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng hơn 222 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,53% lên 2,79%.

Một số chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng Bản Việt. (Ảnh: Phương Nga tổng hợp). 

Phương Nga